MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Sprječava li liječenje hepatitisa C komplikacije jetrene bolesti?Does treatment of hepatitis C prevent complictions of liver disease?

Miro Morović, Ljiljana Perić, Marija Bukša

Postizanje trajnoga virološkog odgovora (engl. sustained virological response, SVR) u bolesnika s kroničnim hepatitisom C dovodi do znatnoga smanjenja učestalosti progresije bolesti, zatajenja jetre, ciroze, hepatocelularnog karcinoma i samim time do smanjenja učestalosti opće smrtnosti i smrtnosti povezane s bolešću jetre, ali i do znatnog poboljšanja kvalitete života bolesnika. Istraživanja potvrđuju da su učinci SVR-a uglavnom posljedica smanjenja upalnih i fibrogenih procesa. Ipak, u manjeg broja bolesnika upalni se proces i progresija fibroze nastavljaju unatoč postizanju SVR-a.

Ključne riječi:
klinički odgovor; komplikacije; održani virološki odgovor

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

Achievement of a sustained virological response (SVR) in patients with chronic hepatitis C leads to significantly lower incidences of liver disease progression, liver failure, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Consequentially, this results in lower overall and liver-related mortality and improved quality of life. Clinical investigations have suggested that the benefits from SVR are largely due to a decrease in inflammatory and fibrogenic processes. However, in a smaller number of patients the inflammation and fibrogenic progression persist despite SVR.

Key words:
clinical response; complications; sustained virologic response