Sprečavanje smrti stanica bubreg

Progresivne bolesti bubrega, bez obzira jesu li uzrokovane pretilošću, povišenim krvnim tlakom, šećernom bolešću ili rijetkim mutacijama gena, često imaju isti ishod – disfunkciju bubrega i fatalni iskod oboljele osobe. Nažalost, u posljednjih 40 godina nije zabilježen značajniji napredak u liječenju tih bolesti. Glavni načini liječenja su dijaliza i transplantacija, ali obje su metode povezane sa, za bolesnika, brojnim komplikacijama. Stoga su rezultati istraživanja objavljeni u znanstvenom časopisu „Science“ veoma značajni. Opisan je novi način sprečavanja smrti stanica bubrega ključnih za njegovu fiziološku ulogu. Proučavanjem brojnih animalnih modela bolesti bubrega znanstvenici su otkrili supstanciju koja može spriječiti smrt stanica bubrega i tako obnoviti njegovu funkciju. Oštećenje bubrega karakterizira gubitak stanica ključnih za filtriranje krvi, podocita, koji normalno zadržavaju ključne proteine u krvi, a filtriraju toksine. Kada su te stanice uništene, događa se proteinurija – proteini iz krvi se filtriraju i ulaze u sastav urina.

Genetska mutacija u bolesti aktivira protein TRPC5 (Short transient receptor potential channel 5) (poznat i kao transient receptor protein 5, TRP5) (kodiran genom TRPC5). TRPC5 je membranski protein (prolazi kroz membranu sedam puta); smatra se da sudjeluje u stvaranju receptorima aktivirane kationske kanale. U oštećenom bubregu TRPC5 uzrokuje utok iona kalcija u podocite, a ioni potom oštećuju podocite. Nakon brojnih istraživanja znanstvenici su otkrili supstanciju, tzv. AC1903, koja blokira taj proces. U modelu štakora s progresivnom bolesti bubrega AC1903 zaštitio je podocite. Čak i kada je liječenje štakora počelo u uznapredovalom stadiju bolesti, AC1903 je zaštitio podocite od daljnjeg propadanja i dokinuo proteinuriju. Supstancija je bila djelotvorna u progresivnim bolestima bubrega uzrokovanim različitim uzrocima.

Rezultati ukazuju na to da se TRPC5 kanali mogu aktivirati različitim stresorima bubrega te da bi inhibitori TRPC5 mogli spriječiti propadanje bubrega. Slijedi testiranje inhibitora TRPC5 u kliničkim studijama. 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 23 Br. 127/128