MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Autorski pregled  •  Psihijatrija HR ENG

Specifičnosti grupne psihoterapije bolesnika oboljelih od PTSP-aSpecifics of group therapy of patients suffering from PTSD

Vedran Bilić

Edukacija iz grupne analize i individualne psihoanalitičke psihoterapije omogućuje bolje razumijevanje psiholoških zbivanja u grupi i u pojedinih bolesnika. Terapijski potencijal grupe osobito dolazi do izražaja u liječenju oboljelih od PTSP-a. Dobra grupa (a ne samo terapeut) postupno pažljivim slušanjem, razumijevanjem, empatijom i podrškom članovima omogućuje internalizaciju psihološkoga prostora, koji nadalje omogućuje traumatiziranom bolesniku ponovno promisliti svoje misli, osjetiti svoje osjećaje i imati svoja sjećanja. Drugim riječima, omogućuje reparaciju traumatiziranoga selfa koji je kod traume često osakaćen patološkim disocijacijama. Traumatizirani bolesnik u grupi, također razvija sposobnost zdrave disocijacije, odnosno mogućnost svjesnog i namjernog skretanja pozornosti s traumatskih doživljaja i posvećivanja drugim psihičkim i životnim sadržajima. Autogeni trening, koji se provodi u grupi, vježba je postizanja relaksacije. No, oboljelima od PTSP-a, osim vježbanja načina postizanja relaksacije, također je metoda vježbanja zdrave disocijacije, koja se temelji na sposobnosti voljnog usmjerivanja i održavanja pozornosti na izabranim objektima koncentracije.

Ključne riječi:
suportivna grupna psihoterapija; PTSP; disocijacija; edukacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125

Training in group analysis and individual psychoanalytic psychotherapy allows for a better understanding of psychological events in the group and in individual patients. The therapeutic potential of the group is especially prominent in the treatment of patients with PTSD. Through gradual listening, understanding, empathy and support from other members a good group can make it possible for its members to internalize psychological space, which enables traumatized patients to rethink their thoughts, feel their feelings and have their memories. In other words, it enables the reparation of a traumatized self which is often crippled by pathological dissociation. In the group, a traumatized patient develops the ability of healthy dissociation, or the possibility of a conscious and deliberate distraction from the traumatic experiences and dedication to other mental and life aspects. Autogenous training, which is performed in a group, is a form of exercise for achieving relaxation. However, to the patients suffering from PTSD, it is also a method of exercise for the achievement of healthy dissociation, which is based on the ability of voluntary guidance and maintenance of attention on specific objects of concentration.

Key words:
education; dissociation; PTSD; supportive group psychotherapy