MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Klinička pedagogija HR ENG

Specifičnost fine motorike u motoričkom razvoju djece s cerebralnom paralizomSpecific features of fine motor skills in the motor development of children with cerebral palsy

Irena Slaviček, Veronika Sabo

Razvoj motoričkih vještina od velike je važnosti za rast i razvoj djeteta. Motoričke sposobnosti određene su u prvom redu nasljednim čimbenicima, ali znatno ovise i o okruženju u kojem se dijete razvija i raste. U radu s djecom s cerebralnom paralizom posebnu važnost ima razvoj fine motorike, osobito pokreta ruke, odnosno šake i prstiju. Norme razvoja fine motorike prate zakonitosti u cjelokupnom razvoju djeteta. Stoga, praćenje slijeda razvoja djeteta može uputiti na niz eventualnih, ponekad čak i vrlo ozbiljnih oštećenja. Dovoljno rano provedena dijagnostika omogućuje pravodobnu terapeutsku intervenciju i (re)habilitaciju lezije koja bi bez adekvatnog tretmana mogla imati za posljedicu nepravilan psihosomatski razvoj djeteta. U radu su navedeni neki od oblika rehabilitacijskog tretmana koji pridonose pravilnom razvoju fine motorike kod djece s cerebralnom paralizom, a koje provode defektolozi- rehabilitatori u praktičnom radu s djecom u Centru „Goljak” u Zagrebu koji je klinička baza za rehabilitacijska istraživanja. 

Ključne riječi:
djeca; cerebralna paraliza; fina motorika; motorički razvoj; rehabilitacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

The development of motor skills is important for the growth and development of the child. Motor abilities are primarily determined by hereditary factors, but they also depend on the environment in which the child develops and grows. The development of fine motor skills, particularly the movements of the hand, has an exceptional importance in the treatment of the children with cerebral palsy. The development of fine motor skills follows the overall development of the child. Therefore, by observing the course of child development, we may notice a number of possible, sometimes even very serious, disorders. Early diagnosis allows for a prompt therapeutic intervention and (re)habilitation of the lesions that would otherwise lead to an abnormal psychosomatic development of the child. In this paper, we described some rehabilitation treatments that contribute to the proper development of fine motor skills in children with cerebral palsy and are carried out by special education and rehabilitation staff working with such children at the “Goljak” Centre in Zagreb, a clinical and rehabilitation research centre. 

Key words:
cerebral palsy; child; child development disorders, pervasive; motor skills disorder; rehabilitation