MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Pregledni članak  •  Baromedicina HR ENG

Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a o provođenju hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) tijekom mjera za koronavirusne bolesti (COVID-19)Guidelines of the Croatian Society for Hyperbaric Medicine of the Croatian Medical Society: implementation of hyperbaric oxygen therapy (HBOT) during the COVID-19 pandemic

Dejan Andrić, Dubravko Huljev, Sanja Jurić Banai, Marko Banić, Marin Marinović

U Hrvatskoj se većina postupaka hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) provodi u višemjesnim barokomorama. Bez obzira na stroge postupke čišćenja i dezinfekcije maski i druge opreme za disanje, boravak nekoliko bolesnika u zatvorenomu prostoru stvara rizik za unakrsne infekcije koronavirusom. Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju, preporučuje se da svaka medicinska hiperbarična ustanova preispita rizike za primjenu HBOT-a, koji trebaju obuhvatiti epidemiološke restrikcije medicinskih usluga, nužnost primjene HBOT-a za svakoga pojedinoga bolesnika, ograničenje indikacija za HBOT i broj ulazaka na minimum, uzimajući u obzir kliničke indikacije, tijek liječenja, starost, opći status bolesnika i komorbiditet, veličinu komore i mogućnosti razdvajanja bolesnika u barokomori. Preporuke za provođenje HBOT-a treba uzeti u obzir, uz sve ostale opće i relevantne medicinske preporuke.

Ključne riječi:
Covid-19; hiperbarična oksigenoterapija; smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145

In Croatia, most hyperbaric oxygen treatments (HBOT) are performed in multisite hyperbaric chambers. Despite strict measures for cleaning and disinfecting masks and other breathing equipment, patients are still at risk for transmitting the corona virus. In view of the current epidemiological situation, it is recommended that each medical hyperbaric facility reviews the risks of using HBOT, which should include: epidemiological restrictions regarding medical services, the need to use HBOT for each patient, limiting indications for HBOT and the number of sessions to a minimum whilst taking into account clinical indications, course of treatment, age and general status of the patient, chamber size and possibilities for distancing patients within the chamber. Recommendations for the implementation of HBOT should be considered, along with all other general and relevant medical recommendations.

Key words:
COVID 19; guidelines; hyperbaric oxygen therapy