Smile Line instrumenti Compo-Vibes, Micro-Vibes2 i Clamp forceps 8800

Švicarski proizvođač Smile Line stavio je na tržište nekoliko korisnih dentalnih instrumenta koji se mogu primijeniti u dentalnom laboratoriju i stomatološkoj ordinaciji.
Compo-Vibes i Micro-Vibes2 su ručni instrumenti koji laganim vibracijama postižu optimalnu homogenost dentalnih pastoznih materijala (izdvajanje mjehurića zraka).


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 26 Br. 146