MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Sistemska ili topikalna primjena fluorida?Systemic or topical use of fluoride?

Kata Rošin-Grget, Kristina Peroš, Ivana Šutej

Fluoridi imaju ključnu ulogu u prevenciji karijesa. Svoje karijes-protektivno djelovanje ostvaruju na nekoliko načina. U prošlosti se smatralo da sistemska ugradnja fluorida u caklinu za vrijeme mineralizacije dovodi do inhibicije karijesa. Međutim, danas postoje dokazi da je primarni antikarijesni učinak fluorida topikalni (posteruptivni). Način djelovanja fluorida može se uglavnom pripisati njihovom utjecaju na kinetiku de-remineralizacije tvrdog zubnog tkiva. Zbog toga treba poticati topikalnu primjenu. Najdjelotvorniji karijespreventivni učinak fluorida je česta (dnevna) primjena niskih doza fluorida iz zubnih pasta i/ili voda za usta. Zubne paste trebale bi se koristiti dva puta dnevno, a nakon četkanja isprati s malo vode. Dodatna potreba za tabletama s fluoridima ovisi o aktivnosti karijesa. 

Ključne riječi:
dentalna fluoroza; fluoridi; karijes; primarna prevencija; topikalni fluoridi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

Fluoride has been the cornerstone in the prevention of dental caries. Fluoride exerts its caries-protective properties in several ways. In the past, the systemic incorporation of fluoride into developing enamel was thought to inhibit caries development. However, recent evidence suggests that the primary anticaries effect of fluoride is topical (posteruptive). The mode of action of fluoride is mostly attributed to its effects on de-remineralization kinetics of dental hard tissue. Therefore, topical application should be encouraged. The most effective anticaries effect of fluoride is frequent (daily) application of low fluoride from toothpastes and (or) mouthrinses. Fluoride-containing toothpastes should be used twice per day, with a minimum of water used to rinse the mouth after brushing. The need for additional fluoride supplementation depends on the caries activity. 

Key words:
dental caries; fluorides; fluorides, topical; fluorosis, dental; primary prevention