U potrazi za savršenom endodoncijom


Ultrazvučnom aktivacijom sredstvo za ispiranje učinkovitije prodire u ogranke kanala, uz negativni apikalni tlak, kojim se izbjegava periodontna ekstruzija sredstva za ispiranje. Mehanizam sustava oslanja se na ultrazvučnu vibraciju, koja djeluje kao kemijski katalizator otopine za ispiranje u kombinaciji s učinkovitim mikrostrujanjima. Sustav istodobno omogućuje kemijsko i mehaničko čišćenje u teško dostupnim područjima korijenskih kanala. Dodatni mehanizam je negativni tlak, pomoću koga se tekućina za ispiranje rotacijski kreće od pulpne komore do apikalne granice bez istiskivanja kroz foramen. Fleksibilna, visokootporna polimerna mikrokanila usmjerava irigacijsku tekućinu duž cijele radne dužine, uključujući vrlo zakrivljene korijenske kanale. Kanila je aspiracijsko-aktivacijska te postoji u dvije varijante vanjskog promjera (0,35 i 0,50 mm). Velika prednost sustava je korištenje s bilo kojom standardnom piezoelektričnom ultrazvučnom jedinicom (nasadnikom) jer je iVac-ov ultrazvučni konektor dizajniran za jednostavno priključivanje i držanje kanile te isporuku tekućine, uz prijenos vibracije s piezo ultrazvučnog nasadnika na tekućinu. Cijevi i spojevi omogućuju spajanje na izlazni vakuumski sustav i formiraju negativni tlak koji djeluje zaštitno, smanjujući mogućnost ekstruzije infektivnog sadržaja irigacijske tekućine. Učinkovitost čišćenja i dezinfekcije kanala te adekvatna zaštita okolnih zona obilježja su sigurnije pripreme za punjenje korijenskih kanala, koja osigurava višu razinu učinkovitosti endodontskog zahvata.

iVac irigacijski sustav koji primjenjuje apikalno-negativni tlak irigacije uz dodatnu ultrazvučnu aktivaciju tekućine za ispiranje korijenskih kanala

Endodoncija, poput mikrokirurgije, grana je stomatologije koja traži izuzetnu preciznost te, u isto vrijeme, brzinu i učinkovitost. Nakon značajnog razvoja mehaničke instrumentacije Ni-Titanijskim strugačima pokretanih električnim motorom, sljedeći korak poboljšanja u endodonciji je unaprjeđenje irigacije. Iako tema nije nova, trenutačni pristup usmjeren je na isporuku otopina za ispiranje duž korijenskog kanala, uključujući suženja i teško prohodne dijelove, bez rizika od ekstruzije u neželjeno područje, koja dovodi do postoperativne boli i mogućih dodatnih komplikacija. Mehanička priprema olakšava isporuke irigansa u sustav korijenskih kanala, koji treba djelovati cijelom radnom dužinom, komunicirati s dentinskom površinom stijenki kanala i biti visokoprotočna. iVac irigacijski sustav je Pac-Dentov proizvod koji primjenjuje apikalno-negativni tlak irigacije uz dodatni ultrazvučni aktivacijski sustav (iVac Negative Pressure Irrigation and Activation System).