Venska tromboembolija uz korištenje hormonske kontracepcije i nesteroidnih protuupalnih lijekova


Dansko kohortno istraživanje autorice Amani Meaidi i suradnika dodaje vrijedne informacije razumijevanju hormonske kontracepcije, a rezultate objavljuje časopis „British Medical Journal“ u izdanju od 6. rujna 2023.

Cilj istraživanja bio je proučiti utjecaj istodobne primjene hormonske kontracepcije i nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAR) na rizik od venske tromboembolije. Istraživanje je postavljeno kao Nacionalno kohortno istraživanje na temelju danskih nacionalnih registara. Sudionice u bile sve osobe ženskog spola u dobi od 15 do 49 godina koje su živjele u Danskoj između 1996. i 2017. godine, bez medicinske povijesti venske ili arterijske tromboze, raka, trombofilije, histerektomije, bilateralne ooforektomije, nisu bile sterilizirane, niti su bile u postupku liječenja neplodnosti. Bilo je obuhvaćeno 2,029.065 sudionica.

Mjera glavnog ishoda bila je prva otpusna dijagnoza duboke venske tromboze donjih udova ili plućne embolije. Bilo je zabilježeno 8710 venskih tromboembolijskih događaja. U usporedbi s nekorištenjem NSAR-a, uporaba NSAR-a bila je povezana s prilagođenim omjerom stope incidencije venske tromboembolije od 7,2 u žena koje ne koriste hormonsku kontracepciju, 11 u žena koje koriste visokorizičnu hormonsku kontracepciju, 7,9 u onih koje koriste hormonsku kontracepciju srednjeg rizika i 4,5 u žena koje koriste hormonsku kontracepciju niskog rizika/bez rizika.

Glede ekstravenskih tromboembolijskih događaja, broj događaja na 100.000 žena tijekom prvog tjedna liječenja NSAR-om u usporedbi s nekorištenjem NSAR-a bio je četiri u žena koje ne koriste hormonsku kontracepciju, 23 u žena koje koriste visokorizičnu hormonsku kontracepciju, 11 u onih koje koriste hormonsku kontracepciju srednjeg rizika i tri u korisnica hormonske kontracepcije niskog rizika/bez rizika.

Zaključuje se pozitivna korelacija NSAR-a i razvoja venske tromboembolije u žena reproduktivne dobi. Broj ekstravenskih tromboembolijskih događaja uz primjenu NSAR-a u usporedbi s nekorištenjem NSAID-a bio je značajno veći uz istodobnu primjenu hormonske kontracepcije visokog/srednjeg rizika u usporedbi s istodobnom primjenom hormonske kontracepcije niskog/bez rizika.

Stoga žene kojima je potrebna i hormonska kontracepcija i redovita primjena NSAR-a trebaju biti savjetovane u skladu s navedenim.