Smanjenje štete kod ovisnika o ilegalnim opijatima primjenom opijatne supstitucijske terapije (OST)

Autor: Igna Brajević-Gizdić
Sažetak:

Uporaba ilegalnih psihoaktivnih tvari danas obuhvaća puno širi spektar nego ranije. Ovisnost o opijatima danas ima nešto manje značajnu ulogu u problemima povezanim s ovisnostima, ali ostaje značajan uzrok štete na osobnom i društvenom planu te veliki zdravstveni i socijalni problem u svijetu. Programi smanjenja štete kod ovisnosti o opijatima primarno se odnose na primjenu opijatne supstitucijske terapije (OST) s ciljem postizanja apstinencije i zadržavanja u liječenju kroz psihosocijalni tretman što se smatra najvažnijim aspektom liječenja ovisnosti. OST se odnosi na primjenu sintetičkih opioida odnosno farmakološkog djelovanja na opioidne receptore, npr. što je metadon (agonist opioidnih receptora) i buprenorfin (agonist/antagonist opioidnih receptora). Odabir OST-a nije jednostavan jer ovisi o brojnim čimbenicima. Programi smanjenja štete značajno doprinose prevenciji nastanka i redukciji težine psihičkih, tjelesnih i društvenih komplikacija ovisnika o opijatima. Komplikacije ovisnosti značajno smanjuju kvalitetu života pojedinca i imaju velik utjecaj na funkcionalnost obitelji kao i utjecaj na društvenu zajednicu uz opterećenje zdravstvenog sustava. Stoga primjena OST-a značajno smanjuje štetu i poboljšava kvalitetu života ovisnika o opijatima.

Ključne riječi:

buprenorfin; metadon; opijatna supstitucijska terapija; ovisnost; smanjenje štete