XIV. kongres KoHOM-a – „Kad kronično postane hitno“

Autor: Jadranka Karuza

Glavne teme kongresa bile su kronične nezarazne bolesti te njihova pogoršanja i akutne komplikacije, a sudionicima je ponekad bio izazov što odabrati i čemu se posvetiti. Održana je i Skupština Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), a naročito je značajno bilo osnivanje podružnice KoHOM-a Šibensko-kninske županije i izbor prve predsjednice. Valja istaknuti da su se i ove godine skupu pridružile medicinske sestre i tehničari. Iduće će godine kongres u Šibeniku biti održan od 9. do 12. svibnja, a naziv skupa bit će „Prevencija i dijagnostika u obiteljskoj medicini – kada je previše, a kada premalo?“