"Davidsonove osnove interne medicine" - Stuart H. Ralston, Ian D. Penman, Mark W. J. Strachan, Richard P. Hobson, ur.

OGLASIzdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2022.
Opseg: 1416 stranice
Težina: 3300 g
Uvez: tvrdi
Format: 20 x 27 cm


Otkad je prvi put tiskan 1952. godine, udžbenik „Davidsonove osnove interne medicine“ prodan je u više od dva milijuna primjeraka, a dočekao je i 23. izdanje. „Davidsonova interna“ širom se svijeta smatra udžbenikom koji mora imati svaki student medicine, liječnik i zdravstveni radnik. U njemu su opisane patofiziološke i kliničke značajke najvažnijih bolesti odrasle populacije prema glavnim specijalističkim područjima i objašnjene pretrage, dijagnoze i liječenje bolesti. Udžbenik je dobio nebrojena priznanja i nagrade, a preveden je na velik broj jezika.

Zašto baš Davidsonov udžbenik? U predgovoru engleskom izdanju vrlo su dobro definirane prednosti tog temeljnog udžbenika interne medicine. Izvorna namjera prvog autora/urednika, Stanleyja Davidsona, da se na jednostavan način predoči veliko i kompleksno gradivo, održana je tijekom dosadašnja 23 izdanja. Prvi urednik hrvatskog prijevoda „prati“ Davidsonov udžbenik od njegova 13. izdanja, dakle gotovo 40 godina, uživajući pritom u lakoći stila izvornika. Izravnost i neposrednost Davidsonova stila (i njegovih nasljednika) osjećaju se kroz cijeli tekst i olakšavaju razumijevanje ponekih težih dijelova. U vrijeme tehnološkog napretka uvelike su zanemarene osnovne metode dijagnostike – anamneza i fizikalni pregled. Isto vrijedi i za osnovne i jednostavne pretrage koje se neopravdano i nekritički smatraju zastarjelima. Polazeći upravo s tih osnova, udžbenik omogućuje usvajanje visoke razine temeljnog medicinskog znanja bez suvišnog ulaženja u nepotrebne detalje.

U uvodnom dijelu 23. izdanja udžbenika objašnjene su osnove genetike, imunologije, zaraznih bolesti i epidemiologije i prikazana glavna načela kliničkog odlučivanja i dobre propisivačke prakse. Novododani drugi dio, o hitnoj i intenzivnoj medicini, obuhvaća trovanja, ugrize i ubode otrovnih životinja, učinke okolišnih čimbenika, a novo je i poglavlje o akutnim i kritičnim stanjima. Treći dio pokriva glavna specijalistička područja, temeljito revidirana i proširena najnovijim informacijama. Dva nova poglavlja, o bolestima u trudnoći i adolescentnoj i tranzicijskoj medicini, dopunjuju ono o bolestima starije životne dobi i govore o problemima u ključnim stadijima bolesnikova života. Poglavlje o oftalmologiji je novo, a pridodano je na izričit zahtjev čitatelja.

U svakom su poglavlju 23. izdanja, pod naslovom Klinički pregled, sažeto prikazani glavni elementi pojedinoga organskog sustava, a takvim su prikazima obogaćena i poglavlja o biokemiji, prehrani i dermatologiji. U odjeljku Znakovi i simptomi u pojedinom specijalističkom području podrobno se opisuju dijagnostički pristup i procjena najčešćih tegoba s kojima bolesnici dolaze liječniku. Uokvireni Praktični dio detaljno i jasno navodi vještine koje studenti medicine i mladi liječnici moraju steći. U okvirima koji nose oznaku Hitno stanje istaknuto je što liječnik neizostavno mora znati o liječenju akutnih stanja. U okvirima U starijoj životnoj dobi, U trudnoći i U adolescenciji navode se razlike u liječničkom pristupu tim skupinama bolesnika i prikazuju dodirne točke između interne medicine, opstetricije i pedijatrije.

Udžbenik je bogato ilustriran i sadržava više od 1000 grafičkih prikaza, kliničkih i patoloških fotografija i radioloških snimaka. Rezultat je sveobuhvatnog, cjelovitog gledišta stručnjaka iz 17 zemalja, okupljenih u Međunarodnom savjetodavnom odboru i autora iz cijeloga svijeta. U prijevodu je očuvan neposredan i zanimljiv stil izvornika, tj. stil pisanja prvog autora/urednika i njegovih nasljednika. Uvodi se i promiče hrvatsko nazivlje gdje god je to moguće, no ne i pod svaku cijenu. Nisu mijenjana mjesta gdje su međunarodni pojmovi dobro odražavali sadržaj (primjerice, ostavljene su prihvaćene međunarodne kratice i pokrate).

Davidsonove „Osnove interne medicine“ osiguravaju izvrstan temelj za dopunjavanje i proširivanje znanja bez obzira na to za koju će se specijalnost budući doktor medicine odlučiti. Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima preddiplomskog i diplomskog integriranog studija medicine. S obzirom da obuhvaća praktički cijelu „konzervativnu“ medicinu, zacijelo će naći širok krug čitatelja kojima će biti koristan.