Je li farmakoterapijsko savjetovalište odgovor na multimorbiditet i polifarmaciju?

Autor: Helena Orehovački, Lucija Ana Bićanić, Andrea Brajković, Iva Mucalo
Sažetak:

Potrošnja lijekova po pacijentu sve je veća te često rezultira terapijskim problemima koji se odražavaju povećanjem trajanja i intenziteta bolničkog liječenja, broja prijema pacijenata u bolnicu ili hitnog prijema, smrtnosti te neuspjehom u liječenju. Složenosti ove problematike dodatno pridonose sve kompleksniji terapijski režimi zbog kojih je teško postići odgovarajuće kliničke ishode. Usluga upravljanja farmakoterapijom (engl. comprehensive medication management services), koju od siječnja 2018. godine u sklopu Farmakoterapijskog savjetovališta Doma zdravlja Zagreb-Centar pružaju ljekarnici u suradnji s liječnicima obiteljske medicine, mogla bi optimizacijom terapije pridonijeti poboljšanju kliničkih ishoda i kvalitete života pacijenata te smanjenju troškova u zdravstvu.

Ključne riječi:

klinički farmaceut; farmakoterapijsko savjetovalište; polifarmacija; terapijski problemi; usluga upravljanja farmakoterapijom