Edukacijski značaj specijalizacije iz gerijatrije u Europi

Autor: Nenad Bogdanović

Na Svjetskom kongresu o starenju u Maleziji zaključeno je „da predstoji gerijatrijska oluja epskih razmjera te je potrebno pronaći strategije u zaštiti od gerijatrijskih 'divova' za svjetsku populaciju koja ubrzano stari“. Gerijatrijska medicina razvijena je kako bi odgovorila na taj izazov. Stoga je nužno osposobiti gerijatre koji posjeduju znanja i vještine potrebne za kvalitetno pružanje skrbi starijim bolesnicima te educirati liječnike drugih specijalnosti i druge zdravstvene djelatnike koji rade sa starijim bolesnicima. Program gerijatrijske zdravstvene skrbi trebao bi biti prioritet u svakoj zemlji: bolnice bi trebale imati akutni gerijatrijski odjel, ambulantu, gerijatrijsku dnevnu bolnicu te unutarnje i vanjske funkcije povezivanja s primarnom zdravstvenom i socijalnom zaštitom