Odrednice uspješnog starenja i dugovječnosti: holističko antropološko istraživanje u zagrebačkim domovima za starije i nemoćne

Autor: Tatjana Škarić-Jurić, Spomenka Tomek-Roksandić, Branko Kolarić, Tanja Ćorić, Hrvojka Marija Zeljko, Jasminka Despot Lučanin, Šime Smolić, Ana Perinić Lewis, Nina Smolej Narančić, Ivica Rubelj, Luka Bočkor, Maja Šetinc, Željka Celinšćak
Sažetak:

Dugovječne osobe ogledan su primjer uspješnog starenja. Stoga je od 2007. do 2009. godine provedeno istraživanje u zagrebačkim domovima za starije i nemoćne u sklopu kojeg je za 345 osoba duboke starosti (85 i više godina) prikupljen širok spektar podataka (anketni, biometrijski) i bioloških uzoraka (za genetičke, biokemijske i hematološke analize). Protok vremena od deset godina nakon inicijalnog istraživanja omogućio je utvrđivanje dvaju ključnih ishoda: duljine života ispitanika (te izdvajanje poduzorka uistinu dugovječnih osoba) i trajanja njihove funkcionalne sposobnosti. Tako je cilj multidisciplinarnog projekta HECUBA na navedenom uzorku sveobuhvatno istražiti utjecaj pojedinih bioloških odrednica i zdravstvenog stanja, ali i socioekonomskih i psiholoških odlika, kao i utjecaja osobne povijesti te kulturnih čimbenika (stavova, ponašanja, navika) na dinamiku procesa starenja. Očekuje se da rezultati ovog istraživanja doprinesu suvremenim teorijama starenja, ali i da daju podlogu za unaprjeđenje gerontološke i gerijatrijske prakse u Hrvatskoj.

Ključne riječi:

dugovječnost; interakcija gena i okoliša; interdisciplinarno istraživanje; osobe duboke starosti; socioekonomski čimbenici; zdravo starenje