XX. simpozij Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva i IV. sastanak medicinskih sestara i pridruženih profesija o aritmijama i elektrostimulaciji srca

Autor: Nikola Pavlović, Šime Manola
Cilj simpozija bio je pružiti uvid u sveobuhvatno stanje suvremene kliničke aritmologije s posebnim naglaskom na najnovije tehnologije i nove smjernice koje otvaraju nove i naprednije mogućnosti liječenja bolesnika sa srčanim aritmijama. Ukupno je bilo 350 registriranih sudionika, a održana su 34 predavanja u 10 različitih sekcija. Predavanjima i raspravama hrvatskih kolega potvrđeno je da je aritmologija u Hrvatskoj znatno napredovala u posljednjih desetak godina. U sklopu skupa organiziran je EHRA Joint session – sekcija suorganizirana s Europskim aritmološkim društvom – kao i sekcija za mlade aritmologe, također u suorganizaciji s EHRA-om

OGLAS


Od 31. ožujka do 1. travnja 2023. u Opatiji, u hotelu 4 opatijska cvijeta, održan je 20. simpozij Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem – Crorhythm 2023. Također, održan je i 4. sastanak medicinskih sestara i pridruženih profesija o aritmijama i elektrostimulaciji srca. Ukupno je bilo 350 registriranih sudionika, a održana su 34 predavanja u 10 različitih sekcija. Skup je organiziran uz podršku sponzora, a zbog navedenog nije bilo kotizacija za sudionike. Sponzori nisu utjecali na izbor tema i predavača.

Osim domaćih predavača, sudjelovali su predavači i predsjedavajući iz 11 zemalja. U sklopu simpozija organiziran je EHRA Joint session – sekcija suorganizirana s Europskim aritmološkim društvom (engl. European Heart Rhythm association – EHRA) – kao i sekcija za mlade aritmologe, također u suorganizaciji s EHRA-om (EHRA Young EP session). Cilj simpozija bio je pružiti uvid u stanje suvremene kliničke aritmologije, s naglaskom na najnovije tehnologije i smjernice koje otvaraju naprednije mogućnosti liječenja bolesnika sa srčanim aritmijama.

U petak prijepodne održane su edukativne radionice: za specijalizante kardiologije, interne medicine i hitne medicine Osnove elektrostimulacije za hitnu službu, koju su organizirali kardiolozi iz KBC-a Rijeka (dr. David Židan i doc. dr. sc. Sandro Brusich) te EKG radionica, koju su organizirali prof. dr. sc. Šime Manola i doc. dr. sc. Vjekoslav Radeljić. U dvije poslijepodnevne sekcije, uključujući i EHRA sekciju, predavanja su održali međunarodni stručnjaci dr. Stylianos Tzeis iz Grčke, Tobias Reichlin iz Švicarske, Daniel Scherr iz Austrije, Walid Saliba iz SAD-a,
Tolga Aksu iz Turske, Jens Erik Nielsen-Kudsk iz Danske i Federic Sacher iz Francuske, uz predsjedavanje i moderiranje hrvatskih kardiologa.

Nove ablacijske tehnologije za liječenje fibrilacije atrija

Naglasak simpozija bio je na novim ablacijskim tehnologijama za liječenje fibrilacije atrija, razvijenim s ciljem poboljšanja uspješnosti, ali i sigurnosti ablacija, te na novim metodama tj. strategijama ablacije.
Dr. Reichlin prikazao je dostupne tehnologije za ablaciju, ali i one u razvoju te kako su navedene tehnologije promijenile kliničku praksu u svijetu i u centru koji vodi u Bernu. Dr. Tzeis održao je predavanje o metodama i strategijama ablacije bolesnika s perzistentnom fibrilacijom atrija. Iako je zlatni standard svih ablacija fibrilacije atrija izolacija plućnih vena, kod bolesnika s perzistentnom fibrilacijom atrija potrebno je dodatno poboljšati uspještnost ablacije.

Prikazani su novi dokazi o ulozi ablacije kao metode prvog izbora liječenja bolesnika s fibrilacijom atrija (dr. Saliba), kao i s ventrikulskim tahikardijama (dr. Scherr), koji će utjecati na buduće smjernice i kliničku praksu jer dokazi upućuju na veću uspješnost ranije ablacije u odnosu na lijekove.

Dr. Aksu prikazao je metode kardioneuroablacije kao relativno novog načina liječenja bolesnika s vazovagalnim sinkopama i smetnjama provođenja. Iako je potrebno još istraživanja i dokaza, kardioneuroablacija bi mogla omogućiti liječenje bolesnika s vazovagalnim sinkopama bez ugradnje elektrostimulatora srca.

O okluziji lijeve aurikule kao metodi prevencije moždanog udara kod bolesnika s fibrilacijom atrija govorio je dr. Nielsen-Kudsk. Trenutačno se metoda koristi kod bolesnika s kontraindikacijama za oralnu antikoagulantnu terapiju, a u tijeku su istraživanja koja će usporediti sigurnost i učinkovitost metode s oralnim antikoagulansima.

Uloga oslikavanja u ablaciji ventrikulskih tahikardija

Dr. Sacher iz Bordeauxa, iz jednog od vodećih elektrofizioloških centara u svijetu, održao je state of the art predavanje o ulozi oslikavanja u ablaciji ventrikulskih tahikardija – kao jednog od najkompleksnijih zahvata u aritmologiji i kardiologiji. Kod bolesnika sa strukturnim bolestima srca i ventrikulskim tahikardijama, ablacija je metoda za redukciju mortaliteta, ali i poboljšanje kvalitete života. Međutim, procedura kao i komorbiditeti bolesnika povezani su s rizicima i određenim morbiditetom i mortalitetom. Razvoj preablacijskog oslikavanja, primarno vođen CT-om i MR-om srca, uz posebno razvijen softver koji omogućuje korištenje rekonstrukcija u ablacijskim sustavima, omogućuje planiranje procedure, skraćenje zahvata i povećanje sigurnosti, tj. reducira incidenciju komplikacija. Potrebno je potvrditi u randomiziranim ispitivanjima ima li utjecaj na uspješnost same procedure.

Simpozij je nastavljen u subotu pregledom nedavno objavljenih smjernica kao i najznačajnijih istraživanja koja bi mogla utjecati na kliničku praksu iz elektrofiziologije (dr. Pernat iz Slovenije) te elektrostimulacije (dr. Kojić iz Srbije). Prezentacijama kolega iz Hrvatske u ostatku dana pokrivena je većina tema i noviteta iz aritmologije i elektrostimulacije. Održana je i Young EP sesija u kojoj su mladi elektrofiziolozi iz Hrvatske te dr. Krisai iz Švicarske i dr. Malaczynska-Rajpold prikazali zanimljive slučajeve ablacija srčanih aritmija.

Tijekom subote održan je i 4. sastanak medicinskih sestara i pridruženih profesija o aritmijama i elektrostimulaciji srca u četiri sesije s 15 predavanja i prikazima osam zanimljivih slučajeva iz aritmologije.

Simpozij je bio dobro posjećen, a tijekom skupa revidirane najnovije stručne i znanstvene poznaje iz aritmologije. Značaj simpozija potvrđuje i broj međunarodnih predavača, a predavanjima i raspravama hrvatskih kolega, potvrđeno je da je aritmologija u Hrvatskoj znatno napredovala u posljednjih desetak godina te se po stručnosti, ali i dostupnosti metoda kao i ishodima liječenja može uspoređivati sa zemljama zapadne Europe.

Prof. Tobias Reichlin, voditelj aritmologije u Sveučilišnoj bolnici u Bernu, održao je predavanje o novim tehnologijama dostupnim za ablaciju fibrilacije atrija

Prof. Walid Saliba iz Cleveland klinike, SAD, govorio je o recentnim dokazima o ulozi ablacije kao metode prvog izbora liječenja bolesnika s fibrilacijom atrija

Cilj simpozija bio je pružiti uvid u stanje suvremene kliničke arit­mologije, s naglaskom na najnovije tehnologije i smjernice koje otvaraju naprednije mogućnosti liječenja bolesnika sa srčanim aritmijama