"Psihijatrija starije dobi" - Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić i sur.

Autor: Dunja Degmečić, Veljko Đorđević, Milena Skočić Hanžek


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2022.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 360 stranica

 

Iz recenzija Iz recenzija prof. prim. dr. sc. Dunje Degmečić, prof. prim. dr. sc. Veljka Đorđevića i izv. prof. dr. sc. Milene Skočić Hanžek

U Supetru na otoku Braču, tijekom Hrvatskog kongresa o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-22) s međunarodnim sudjelovanjem, prvi je put predstavljena knjiga „Psihijatrija starije dobi“, autora Ninoslava Mimice, Marije Kušan Jukić i suradnika. Potom su održana još četiri predstavljanja knjige, i to na Hrvatskom kongresu psihijatara u Opatiji, u Klinici za psihijatriju Vrapče, u Hrvatskom liječničkom domu i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Razlog brojnih promocija leži u činjenici da se radi o knjizi koja je prva takve vrste na hrvatskom jeziku i donosi sve suvremene spoznaje vezane za dijagnosticiranje, prevenciju, liječenje i skrb te vulnerabilne populacije.

Svjedočimo ljudskoj dugovječnosti i, shodno tome, mijenja se opći morbiditet pa postoji velika potreba za specifičnim znanjima iz područja psihijatrije starije životne dobi. Već odavno se uvidjelo da psihijatrija starije životne dobi predstavlja zasebno područje u psihijatriji te je u mnogim zemljama izdvojena kao subspecijalizacija. Iako u Hrvatskoj nije formalno tako, sve više psihijatara se u nas svakodnevno bavi tom tematikom: hrvatska populacija stari te udio starijih osoba u općoj populaciji svakodnevno raste. Osobe koje su tijekom cijeloga svog života bile psihički zdrave, a počinju se razbolijevati tek u tzv. trećoj životnoj dobi, potpuno su drugačiji izazov za psihijatra od osoba koje su znatan dio života provele kao kronični psihijatrijski bolesnici. Također, tjelesni komorbiditeti, koji se u pravilu javljaju u starijoj životnoj dobi, dodatno kompliciraju terapijski proces. Kao što postoje tipični psihički poremećaji koji se javljaju u djece i adolescenata, tako postoje i specifični poremećaji vezani za stariju životnu dob. U današnje doba svaki psihijatar koji se bavi odraslim osobama treba poznavati osnove psihijatrije starije životne dobi jer će se s tom kazuistikom svakodnevno susretati.

Sveučilišni udžbenik „Psihijatrija starije dobi“ namijenjen je za istoimeni izborni predmet u diplomskoj nastavi na medicinskim fakultetima, za predmet Psihijatrija kao dopunsko štivo i za izborni predmet Liječenje najčešćih mentalnih poremećaja u obiteljskoj medicini. Na jasan, logičan i pregledan način prikazuje glavne psihičke simptome te najvažnije psihijatrijske entitete u starijoj životnoj dobi (na način uobičajen u medicinskim udžbenicima: epidemiologija, etiologija, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza). Nadalje, djelo je potrebno u diplomskoj nastavi jer na sveobuhvatan način prikazuje opću psihopatologiju, specijalnu psihopatologiju (slijedeći MKB i DSM klasifikacije).

Tekst je prikladan i prijeko potreban za specijalističko usavršavanje, nastavu iz kolegija Psihogerijatrija na poslijediplomskom specijalističkom studiju Psihijatrija i za nastavu iz kolegija Psihijatrija starije životne dobi na poslijediplomskom specijalističkom studiju Gerijatrija jer donosi spoznaje iz glavnih paradigmi u suvremenoj psihijatriji, razgraničenje pojedinih psihijatrijskih entiteta, suvremenu klasifikaciju te razlikovanje normalnog od patološkog starenja. Tekst je potreban i za studij sestrinstva za predmete Mentalna higijena i psihosomatska medicina te Psihologija sestrinstva.

Knjiga se sastoji od pregleda sadržaja, 30 poglavlja, kazala autora i pojmova; ima 472 stranice, osam slika, 23 tablice i četiri priloga. Na kraju svakog poglavlja navedeni su literaturni navodi, ukupno ih ima 734 (od kojih se neki ponavljaju). Sveučilišni udžbenik okupio je 33 stručnjaka različitih profila, a obrađene su relevantne teme njegujući multiprofesionalni pristup.

Udžbenik je namijenjen medicinarima, kako studentima medicine tako i liječnicima na specijalizaciji iz psihijatrije, gerijatrije i obiteljske medicine, neurologije, hitne medicine, ali i stručnjacima iz područja sestrinstva, psihologije, socijalnog rada, edukacije i rehabilitacije i brojnim drugima.

Knjiga urednika prof. prim. dr. sc. Ninoslava Mimice i prim. dr. sc. Marije Kušan Jukić i suradnika predstavlja stručno-znanstveni novum u našoj sveučilišnoj udžbeničkoj praksi, a kvalitetom visoko podiže ljestvicu u načinu približavanja najnovijih spoznaja iz tog područja s ciljem podučavanja studenata i stručnjaka raznih profila. Udžbenikom se čini važan civilizacijski, kulturološki i stručnoznanstveni iskorak na razini cijele Hrvatske. Stručno-znanstvenim, ali i etičkim pristupom i jasnoćom autori pokazuju kako najbolje pomoći i brinuti o zdravlju te populacije da bismo se i sami bolje osjećali.

Sveučilišni udžbenik je kruna višegodišnjeg djelovanja i napora prof. Mimice i njegovih suradnika koji uspješno promiču razvoj psihijatrije starije životne dobi ne samo na znanstveno razini, nego i putem društvenih inicijativa. Udžbenik je na tragu otkrivanja složene interdisciplinarne skrbi za mentalno zdravlje starijih senzibilizirajući cijelo društvo u smislu integralne zaštite mentalnog zdravlja.