Remdesivir u liječenju COVID-19 bolesnika

Remdesivir je antivirusni lijek koji ima svojstvo inhibicije replikacije virusa SARS-CoV-2. Pozitivni rezultati ranih istraživanja privukli su pozornost medija i doveli do odobrenja za hitnu uporabu remdesivira u liječenju COVID-19 bolesnika. S ciljem razumijevanja postojećih dokaza o učincima remdesivira kao lijeka za SARS-CoV-2 infekciju na temelju randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RCT) napravljen je ovaj sustavni pregledni članak. Pretraženo je devet elektroničkih baza podataka do 16. travnja 2021. a u analizu su uključeni RCT-ovi koji su istraživali primjenu remdesivira u liječenju SARS-CoV-2 infekcije u odraslih bolesnika u usporedbi s placebom ili uobičajenom njegom bez obzira na stupanj bolesti, spol, dob i rasu.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 27 Br. 149