Značenje procjene nutritivnog statusa u pothranjenih starijih osoba

Autor: Željko Krznarić, Neven Ljubičić, Tajana Pavić, Darija Vranešić Bender, Ranko Stevanović, Spomenka Tomek-Roksandić

Pothranjenost u osoba starije dobi povezana je s lošijim ishodom hospitalizacije kroz veći postotak komplikacija, veće incidencije nozokomijalnih infekcija, prolongirane hospitalizacije, više troškove liječenja i veću smrtnost. Starije osobe s povećanim rizikom malnutricije korisnici su nekih od vidova socijalne skrbi, osobe s komorbiditetima te korisnici domova za starije i hospitalizirane starije osobe. NRS 2002 je jednostavan, praktičan i pouzdan alat nutritivnog probira, a implementacija nutritivnog probira u rutinskoj praksi prvi korak u podizanju svijesti o problemu malnutricije u starijoj populaciji. Osobama starijim od 65 godina treba rutinski procijeniti nutritivni status jednom godišnje, a osobama starijim od 75 godina po potrebi i češće od jednom godišnje. 

OGLAS