MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Sindrom opstruktivne apneje u snu i kardiovaskularni rizikOpstructive sleep apnea syndrome and cardiovaskular risk

Juraj Jug

Opstruktivna apneja u spavanju jedan je od vrlo čestih i zanemarenih problema pacijenata u svakodnevnoj praksi liječnika obiteljske medicine. Naizgled bezopasan simptom hrkanja može biti vrlo ozbiljan čimbenik u etiologiji nastanka brojnih kardiovaskularnih bolesti. Glavna ciljna skupina su pretili muškarci, pušači srednje životne dobi koji, ujedno, pripadaju skupini pacijenata koji vrlo rijetko posjećuju liječnika. Rizičnu skupinu čine i pacijenti koji u anamnezi imaju zabilježenu gušavost, česte upale sinusa ili promijenjenu anatomiju gornjih dišnih puteva. Potvrda Taj se poremećaj potvrđuje visoko-osjetljivim upitnicima te polisomnografijom ili uređajem za kućno testiranje na apneju, dok je CPAP-uređaj danas glavna metoda liječenja. Kirurške otorinolaringološke metode posljednja su opcija u liječenju ovoga poremećaja. Pravodobno prepoznavanje i liječenje opstruktivne apneje u spavanju može znatno popraviti kvalitetu života pacijenata, spriječiti nastanak kroničnih kardiovaskularnih bolesti te u konačnici produljiti trajanje života.

Ključne riječi:
apneja u snu; arterijska hipertenzija; polisomnografija; simpatički živčani sustav

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149

Obstructive sleep apnea syndrome is one of the most common and neglected problems of patients in the daily practice of family physicians. A seemingly harmless symptom of snoring can be a very serious factor in the etiology of many cardiovascular diseases. The main target group is obese men, middle-aged smokers who, at the same time, belong to the group of patients who very rarely visit a doctor. Patients with the history of goiter, frequent sinusitis or altered upper respiratory tract anatomy are also in the risk group. Specialized high-sensitive questionnaires and polysomnography or home apnea devices are used for the confirmation of this syndrome, while the CPAP device is the main treatment method. Surgical otorhinolaryngology methods are the last option in this problem treatment. Early recognition and treatment of obstructive sleep apnea can significantly increase the quality of life in these patients, prevent the development of chronic cardiovascular complications and ultimately prolong life.

Key words:
arterial hypertension; polysomnography; sleep apnea; sympathetic nervous system