MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Novost  •  Stomatologija HR ENG

Senzor za neinvazivno mjerenje glukoze u slini

IQ Group Global konzorcij predstavio je inovativni biosenzor za mjerenje razine glukoze u ljudskoj slini. Biotehnološka inovacija koja koristi modificirane organske tranzistore u obliku tankog filma u kombinaciji s glukoznom oksidazom za mjerenje koncentracije glukoze u uzorku sline razvijena je u Sveučilištu Newcastle u Australiji. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145