MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Seksualne disfunkcije u muškarca u ordinaciji obiteljske medicineSexual dysfunctions in men in family medicine practice

Nina Bašić-Marković, Roberta Marković

Seksualne disfunkcije u muškarca širok su pojam koji podrazumijeva nekoliko aspekata od kojih su najčešći erektilna disfunkcija, prijevremena ejakulacija i manjak seksualne želje. Erektilna disfunkcija jest nemogućnost postizanja i/ili održavanja dovoljne erekcije za zadovoljavajuću seksualnu izvedbu. Za postavljanje dijagnoze, liječniku su potrebni anamnestički podatci o eventualnim promjenama psihičkoga stanja, životnim navikama te laboratorijska obrada. Liječenje erektilne disfunkcije uključuje primarno promjene životnoga stila te liječenje osnovne bolesti, a prema potrebi, uvodi se medikamentna terapija i savjetuje psihoterapija/seksualna terapija. Prijevremena ejakulacija (PE) najčešća je seksualna disfunkcija u muškarca. Dijagnoza se postavlja na temelju dobre i sveobuhvatne anamneze koja treba uključiti i prisutnost/odsutnost komorbiditeta te utvrđivanje vrste PE. Liječenje uključuje primjenu SSRI te psihološko/seksološke metode.

Ključne riječi:
muškarci; liječnik obiteljske medicine; seksualna disfunkcija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Sexual dysfunction in men is a broad term that implies several aspects of which the most common are erectile dysfunction, premature ejaculation, and lack of sexual desire. Erectile dysfunction is the inability to achieve and/or maintain a sufficient erection for satisfactory sexual performance. To make a diagnosis, the doctor needs anamnestic data on possible changes in mental state, life habits and laboratory processing. Treatment of erectile dysfunction includes primarily lifestyle changes and treatment of the underlying disease. If necessary, drug therapy is introduced and psychotherapy/ sexual therapy is advised. Premature ejaculation (PE) is the most common sexual dysfunction in men. The diagnosis is made on the basis of a good and comprehensive anamnesis, which should include the presence / absence of comorbidities and the determination of the type of PE. Treatment includes the use of SSRIs and psychological/sexological methods.

Key words:
men; family physician; sexual dysfunction