Rutinsko prijeoperacijsko medicinsko ispitivanje za operaciju katarakte

Operacija katarakte učestali je kirurški zahvat koji se prakticira i u zemljama niskog i srednjeg dohotka. Većina operacija izvodi se kod starijih osoba s raznim komorbiditetima. Rutinsko prijeoperacijsko medicinsko ispitivanje otkriva razna medicinska stanja te populacije, ali je upitno bi li otkrivena stanja trebala spriječiti operaciju katarakte ili promijeniti prijeoperacijsko liječenje. Ključno je optimizirati sigurnost i troškovnu učinkovitost procedure.

Cilj ovog sustavnog preglednog članka je istražiti dokaze o smanjenju nuspojava, a kao posljedicu prijeoperacijskog medicinskog ispitivanja, te procijeniti prosječni trošak obavljanja istih. Kako bi se uključili svi randomizirani klinički pokusi iz ukupno osam pretraženih baza podataka do lipnja 2018., uključena su tri istraživanja koja su uspoređivala rutinsko prijeoperacijsko ispitivanje u usporedbi sa selektivnim prijeoperacijskim ispitivanjem ili bez ispitivanja za operacije 21.531 katarakte. Najveće istraživanje (19.557 operacija) provedeno je u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, a po jedno istraživanje u Brazilu i Italiji. Procijenjeni rizik od pristranosti za istraživanja bio je nizak.

U tri istraživanja s 21.531 operacijom katarakte bilo je 707 neželjenih reakcija kao posljedice operacije, uključujući 61 hospitalizaciju i tri smrtna ishoda. Od 707 neželjenih reakcija, 353 su bile kod ispitanika koji su prošli kroz prijeoperacijsko ispitivanje, a 354 kod ispitanika koji nisu prošli prijeoperacijsko ispitivanje (OR 1,00, 95% CI 0,86 do 1,16; visoka razina dokaza).

Većina neželjenih reakcija bila je ona kardiovaskularnog sustava i to u intraoperacijskom razdoblju. Rutinsko prijeoperacijsko ispitivanje nije smanjilo rizik od intraoperacijskih (OR 0,99, 95% CI 0,71 do 1,38) ili poslijeoperacijskih neželjenih reakcija vidnog sustava (OR 1,11, 95% CI 0,74 do 1,67) ako se usporedi selektivno ispitivanje sa skupinom koja nije imala nikakvo prijeoperacijsko ispitivanje (2 istraživanja; 2281 operacija katarakte; umjerena razina dokaza). Jedno je istraživanje analiziralo uštedu troškova procjenjujući da su oni 2,55 puta viši u ispitanika koji imaju prijeoperacijsko ispitivanje (1 istraživanje, 1005 operacija katarakti, umjerena razina dokaza). Nije bilo razlike u otkazivanju kirurškog zahvata između onih s prijeoperacijskim medicinskim ispitivanjem i onih sa selektivnim ili bez prijeoperacijskog ispitivanja (OR 0,97, 95% CI 0,78 do 1,21; 2 istraživanja, 20.582 operacije katarakti; visoka razina dokaza).

Zaključak: rutinsko prijeoperacijsko ispitivanje bolesnika za operaciju katarakte ne povećava sigurnost iste. Predložene su zamjene za medicinsko prijeoperacijsko ispitivanje kao što su upitnici kojima bi zdravstveni radnici mogli imati uvid u zdravstveno stanje pojedinca. Takav pristup mogao bi smanjiti troškove. Međutim, iako relativno rijetki, nepovoljni medicinski događaji izazvani operacijom katarakte ostaju zabrinjavajući zbog velikog broja starijih bolesnika s višestrukim komorbiditetima koji su podvrgnuti tom kirurškom zahvatu. 

Keay L, Lindsley K, Tielsch J, Katz J, Schein O. Routine preoperative medical testing for cataractsurgery. Cochrane Database Syst Rev 2019 Jan 08. CD007293.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 24 Br. 133/134