Rezistentna hipertenzija i nadalje u fokusu prevencije

Autorica S. J. Sinnott i suradnici u izdanju „British Medical Journala“, dostupnom  na mrežnim stranicama od 22. rujna 2017., objavili su rezultate istraživanja trendova rezistentne hipertenzije.

Rezistentna hipertenzija bila je definirana kao istovremeno uzimanje tri lijeka za snižavanje krvnog tlaka uključivo diuretik, nekontrolirana hipertenzija ≥140/90 mm stupca žive uz adherenciju terapiji, ili kao istovremeno uzimanje četiri lijeka uključujući diuretik uz adherenciju terapiji.

Retrospektivno istraživanje temeljeno je na kohorti bolesnika u Ujedinjenom Kraljevstvu od 1995. do 2015. godine, a korišteni su elektronički medicinski zapisi primarne zdravstvene zaštite.

U istraživanju je sudjelovalo 1,317.290 osoba, koje su koristile lijek za snižavanje krvnog tlaka i imale potvrđenu dijagnozu hipertenzije.

 

Objavljivanjem Praktičnih smjernica za postavljanje dijagnoze arterijske hipertenzije, koje donosimo kao Supplement ovoga broja „Medixa“, Hrvatsko društvo za hipertenziju HLZ-a zaokružuje uspješnu godinu borbe protiv najčešćeg uzroka smrtnosti u našoj populaciji

Rezistentna hipertenzija dosegnula je vrhunac i potom opadala zadnjih godina, što se podudara sa snižavanjem incidencije od 2004. godine do danas. Usprkos tome, rezistentna hipertenzija uobičajena je u populaciji stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva. S obzirom na važnost hipertenzije kao glavnog čimbenika kardiovaskularnih bolesti i povezane smrtnosti, a na koga se može utjecati, smanjenje rezistentne hipertenzije mora ostati u središtu zanimanja javnog zdravstva.

Budući da od hipertenzije u svijetu boluje više od milijardu ljudi te s obzirom da je uzrokom smrti više od 10 milijuna ljudi svake godine, pri čemu Hrvatska nije izvan te zabrinjavajuće slike,  rezultati su važni i za postavljanje prioriteta borbe protiv rezistentne hipertenzije i u našoj zemlji. 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 23 Br. 127/128