Reumatoidni artritis i kronične bolesti djece

Novorođenčad majki koje za vrijeme trudnoće boluju od reumatoidnog artritisa imaju povećani rizik razvoja reumatoidnog artritisa i drugih srodnih bolesti. Zaključak je rezultat istraživanja provedenog na 2106 djece majki koje su za vrijeme trudnoće bolovale od reumatoidnog artritisa i 1,389.539 djece zdravih majki. Djeca su praćena 25 godina. Nađeno je se rizik obolijevanja djece od raznih bolesti u djetinjstvu i adolescenciji povećava ako su in utero bila izložena reumatoidnom artritisu, i to: rizik razvoja bolesti štitne žlijezde bio je 2,2 puta veći, rizik razvoja epilepsije bio je 1,6 puta veći, a rizik razvoja reumatoidnog artritisa 2,9 puta veći nego u djece zdravih majki.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 23 Br. 127/128