Regulacija metastaziranja stanica tumora

Važan doprinos razumijevanju procesa metastaziranja stanica tumora je i otkriće dr. Victorie Sanz-Moreno i suradnika (Cell, 135:510, 2008). Autori su ustanovili da stanice tumora pokazuju dva različita obrasca pokretanja i širenja (metastaziranja) tijelom domaćina: mezenhimalni i ameboidni. Tijekom mezenhimalnog pokretanja stanice tumora mijenjaju morfologiju, izdužuju se, a nužna je i proteoliza izvanstaničnog matriksa te aktivacija proteina Rac. Tijekom ameboidnog pokretanja stanice su okruglastog oblika i nešto manje ovisne o proteazama. Međutim, za pokretanje trebaju povećane količine aktomiozina (pomaže kontraktilnost stanica), što se postiže aktivacijom Rho-kinaza signalnog puta. Autori su pokazali da upravo stalno nadmetanje između proteina Rac i Rho stanicama tumora omogućuje promjenu oblika i način širenja. Rac-proces uključuje i aktivnost proteina NEDD9 (od prije je poznato da je uključen u metastaziranje stanica melanoma) i DOCK3. Aktivnost proteina Rac ima dvojaku funkciju: potiče izduživanje stanica tumora i koči aktivnost proteina Rho. Suprotno tome, tijekom ameboidnog pokretanja Rho-kinaza aktivira protein ARHGAP22 koji koči aktivnost Rac, tj. mezenhimalni oblik gibanja.

Bolje poznavanje metastaziranja stanica tumora ključno je za razvitak potencijalnih protutumorskih lijekova.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 15 Br. 82