Regulacija aktivnosti neutrofila crijevnim mikrobiotima

Polimorfonuklearni neutrofili su ključne stanice prirođene imunosti. Smatraju se homogenom populacijom stanica. Međutim, aktivirani neutrofili mogu poticati i razvoj različitih bolesti izlučivanjem proupalnih citokina i međudjelovanjem s drugim stanicama imunosnog sustava. Na primjer, aktivacija αMβ2 (Mac-1) integrina na neutrofilima omogućava njihovo međureagiranje s trombocitima i eritrocitima. U anemiji srpastih stanica vezivanje srpastih eritrocita na aktivirani Mac-1 neutrofila uzrokuje začepljenje krvnih žila. Međutim, opaženo je da in vivo, u miševa sa anemijom srpastih stanica aktivacija Mac-1 u venulama, nije jednolika na svim neutrofilima, što upućuje na zaključak da se subpopulacije neutrofila razlikuju u svojoj proupalnoj aktivnosti. Koji je uzrok ove heterogenosti opisano je u časopisu Nature (doi: 10.1038/ nature15367). Kada je organizam (ispitivanje je provedeno na miševima) u ravnoteži heterogenost neutrofila posljedica je njihovog starenja i odstranjenja iz cirkulacije i njihove zamjene novim neutrofilima.

U stanjima upale mikrobioti crijeva potiču proupalnu aktivnost neutrofila (osobitost starih stanica) što pogoršava, na modelu miševa s anemijom srpastih stanica, bolest i mogućnost septičkog šoka. Kako mikrobioti crijeva utječu na cirkulirajuće neutrofile? Mikrobioti luče tvari koje prolaze crijevnu barijeru, ulaze u cirkulaciju i aktiviraju neutrofile signalnim putem koji uključuje tolllike receptore i mijeloidni čimbenik diferencijacije 88. Takvi neutrofili poprimaju osobitosti „stranih“ neutrofila što uključuje i pojačanu ekspresiju Mec-1 i pojačanu proupalnu aktivnost, a sve to skupa promovira nastanak bolesti. Smanjenje broja mikrobiota značajno smanjuje broj cirkulirajućih starih neutrofila čime se smanjuju negativna obilježja bolesti i upalom posredovano oštećenje organa. Time istraživanje ukazuje na ulogu mikrobiota u reguliranju aktivnosti subpopulacije proupalnih neutrofila.

Klinička istraživanja koja su uključila djecu oboljelu od anemije srpastih stanica pokazala su da dnevna primjena penicilina (koji se prepisuje za kontrolu infekcije) također smanjuje i broj starih neutrofila u cirkulaciji, što prevenira krizu bolesti i kronično oštećenje organa. 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 121/122