MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Autorski pregled  •  Javno zdravstvo HR ENG

Razlike u mjerenjima tjelesne temperature različitim vrstama toplomjera (odstupanje mjerenja digitalnim toplomjerom)Differences in body temperature measurements with different types of thermometers (deviation of measurements with digital thermometer)

Krešimir Šolić, Kristina Kralik

Potencijalna odstupanja prilikom mjerenja tjelesne temperature, pogotovo na graničnoj temperaturi od 37⁰C, mogu dovesti do pogrešnih zaključaka o prisutnosti upalnoga procesa. Cilj istraživanja jest ispitati postoje li znatnija odstupanja između mjerenja različitim vrstama toplomjera po pitanju tehnologije kojom detektiraju tjelesnu temperaturu. U tri završna rada prikupljeni su podatci mjerenja tjelesne temperature digitalnim toplomjerima te toplomjerima na bazi žive, alkohola i galija. Osim jednoga digitalnoga, ostalih osam toplomjera bili su novi, cijene ne veće od 50 kuna. Temperatura je mjerena uzastopno s po tri toplomjera, nasumičnim redoslijedom, ispod pazuha lijeve ruke s ispitanikom postavljenim u sjedeći položaj. Rezultati pokazuju da je potrebno biti na oprezu prilikom primjene jeftinijih digitalnih toplomjera, jer pokazuju gotovo pola stupnja Celzijusa nižu temperaturu u usporedbi s ostalim primjenjivanim toplomjerima.

Ključne riječi:
digitalni toplomjer; Passing-Bablok regresija; toplomjeri; tjelesna temperatura; živin toplomjer

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Potential deviations when measuring body temperature, especially at a cut-off temperature of 37 degrees Celsius, can lead to wrong conclusions about the presence of an inflammatory process. The aim of this study was to determine whether there are significant deviations between thermometers of different types in terms of technology used to measure body temperature. Body temperature measurements were performed with digital thermometers and thermometers based on mercury, alcohol and gallium. Eight thermometers were new, their prices below 50 HRK each, while one digital thermometer was already in use. The temperature was measured consecutively with three thermometers, in random order, under the armpit of the left arm with the subject placed in a sitting position. The results of this study show that caution is needed when using cheaper digital thermometers, as they show almost half a degree Celsius lower temperature compared to other applied thermometers.

Key words:
body temperature; digital thermometer; mercury thermometer; Passing-Bablok regression; thermometers