Randomizirana studija usporedbe različitih tretmana u liječenju venskih varikoziteta

 

Ultrazvučno vođena skleroterapija pjenom i endovenska laserska ablacija metode su koje se široko koriste u liječenju venskih varikoziteta iako njihova učinkovitost i sigurnost primjene nisu potpuno jednoznačne. U studiju čiji su rezultati objavljeni u časopisu New England Journal of Medicine od 25. rujna 2014. uključeno je 798 ispitanika u 11 centara u Velikoj Britaniji. Glavni ishodi mjereni u studiji bili su općenita kvaliteta života te kvaliteta života s obzirom na bolest, dok su sekundarni ishodi bili stopa komplikacija i klinički ishod.

U konačnici se pokazalo kako je kvaliteta života s obzirom na bolest bila niža u grupi kod koje je provedena skleroterapija pjenom, dok se pokazala podjednakom u grupi kod koje je provedena endovenska laserska ablacija i kirurško liječenje. Općenita kvaliteta života je u konačnici bila podjednaka u sve tri terapijske grupe. Stopa proceduralnih komplikacija bila je podjednaka u grupi ispitanika liječenih sklerozacijom pjenom (6%) i u kirurškoj grupi (7%), dok je u grupi ispitanika liječenih laserskom ablacijom bila značajno niža (1%). Stopa značajnih neželjenih ishoda bila je podjednaka u sve tri skupine (3%). Ishod prema kliničkim parametrima također je bio podjednak po skupinama iako je u grupi ispitanika kod kojih je provedena sklerozacija pjenom značajno rjeđe provedena ablacija glavnog trunkusa vene safene nego u grupi liječenoj kirurški.

GULIVER IMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Istraživanja su pokazala minimalne razlike među različitim metodama za liječenje venskih varikoziteta 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 112