MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

PTSP kod djece i adolescenataPTSD in children and adolescents

Dubravka Kocijan Hercigonja, Vesna Hercigonja Novković

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) kod djece i adolescenata spominje se u službenim klasifikacijama tek od 1980. godine. Klinička slika razlikuje se od kliničke slike odraslih i ovisi o fazi razvoja djeteta, njegovog subjektivnog poimanja traume i mogućnosti njenog izražavanja. Zbog navedenog često je neprepoznata i nedijagnosticirana kao PTSP, već se krije iza brojnih drugih dijagnostičkih kategorija, kao što su npr. separacijska anksioznost, psihosomatske smetnje, poremećaji ponašanja i dr. U zavisnosti od djetetova uzrasta dijagnostičke se metode razlikuju od dijagnostičkih metoda u odraslih. Najčešće se primjenjuje crtanje, igra, pričanje priča, sve do verbalnog iznošenja i opisivanja traume. Sukladno uzrastu i fazi razvoja djeteta i terapijski pristupi su različiti i u zavisnosti su od intenziteta smetnji, ali i o bazičnoj edukaciji terapeuta. 

Ključne riječi:
međunarodna klasifikacija bolesti; posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) kod djece i adolescenata

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

Post-traumatic stress disorder (PTSD) in children and adolescents has been included in official disease classifications since 1980. Clinical symptoms in children differ from those in adults and depend on the developmental stage of a child and his or her ability to express the trauma. PTSD in children often goes unrecognized and is mistaken for other disorders, such as separation anxiety, psychosomatic disturbances, and behavioral problems. Depending on the child’s age, diagnostic procedures differ from those used in adult patients. Most commonly used methods are drawing, playing, and story telling. Therapeutic approach depends on the child’s developmental stage, intensity of problems, and basic education of the therapist. 

Key words:
adolescent; child; international classification of diseases; stress disorders, post-traumatic