MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Pregledni članak  •  Psihosomatska medicina HR ENG

Psihoterapijski pristup u psihosomatskoj mediciniPsychotherapeutic approach in psychosomatic medicine

Rudolf Gregurek

Psihoterapija podrazumijeva pokušaje jedne osobe da psihološkim sredstvima olakša psihološke patnje i bol druge osobe. Elementi psihoterapijskog pristupa u psihosomatskoj medicini postižu se kreiranjem međusobnog ozračja razumijevanja i povjerenja pri prvom pregledu i tijekom procesa dijagnosticiranja, obrade i liječenja. Psihoterapijska tehnika izbora u psihosomatskoj medicini je suportivna psihoterapija jer cilj suportivnih psihoterapijskih intervencija jest ublažavanje i uklanjanje tegoba te uspostavljanje psihičke ravnoteže. Psihoterapija psihosomatskih bolesti postavlja posebne zahtjeve pred psihoterapeuta, ali i iskušenja koja ga vode povremenom napuštanju striktne terapijske neutralnosti u prilog neposrednije suportivne uloge.

Ključne riječi:
kontratransfer (psihologija); psihosomatska medicina; psihoterapija; psihoterapija, grupna; transfer (psihologija)

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

Psychotherapy consists of attempts of one person to ease psychological suffering and pain of another person by psychological tools. Elements of psychotherapeutic approach in psychosomatic medicine are reached by creating an interpersonal environment of understanding and trust at initial examination and during the process of diagnosis, evaluation and therapy. The psychotherapeutic technique of choice in psychosomatic medicine is supportive psychotherapy, because it aims to alleviate and eliminate difficulties and establish psychological balance. Psychotherapy of psychosomatic diseases puts special demands on psychotherapists and tempts them to abandon strict therapeutic neutrality in favor of assuming a more direct supportive role. 

Key words:
countertransference (psychology); psychosomatic medicine; psychotherapy; psychotherapy, group; transference (psychology)