MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Psihoedukacija u zdravstvenom sustavuImplementation of psycho-education in health care system

Ana-Strahinja Ratković, Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Mario Cvek

Brojni inozemni radovi govore u prilog važnosti uvođenja psihoedukacijskih usluga na organiziran i strukturiran način u zdravstveni sustav te pokazuju da je psihoedukacija (informiranje bolesnika i njihovih obitelji na razne načine o njihovoj bolesti te posljedicama bolesti na svakodnevni život) korisna za poboljšanje opće kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji, za potpuni ili djelomični oporavak i za što bolje suočavanje bolesnika i obitelji s posljedicama bolesti. Iako u našim kliničkim centrima već postoje pojedinačne inicijative kojima je za cilj rad na općem blagostanju i dobrobiti bolesnika, sve više dolazi do izražaja potreba za osnivanjem centara u zdravstvenim ustanovama kojima bi cilj bio pružati stalnu podršku bolesnicima i njihovim obiteljima kroz detaljno informiranje o bolesti, učenje vještina potrebnih za što bolje suočavanje s bolesti te kroz strukturirani rad na poboljšanju općeg blagostanja i dobrobiti svih bolesnika (i somatskih i psihičkih)

Ključne riječi:
kvaliteta života; obrazovanje bolesnika kao tema; pružanje zdravstvene skrbi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement

Research results indicate the importance of organized and systematic implementation of psycho-educational services in health care system. Many studies have shown that psycho-education (education of patients and their families about their illnesses and effects of their illness on everyday life) has beneficial effects on improving not only general quality of life of patients and their families, but also full or partial recovery and skills needed for coping with illness. Although there are individual initiatives aimed at improving overall well-being of patients at our clinical centres, there is an increasing need for centres based within health care institutions and specialised in providing constant support to patients and their families through delivering education about illnesses, teaching skills needed for coping with illness and taking structured actions to improve well-being of patients

Key words:
delivery of health care; patient education as topic; quality of life