MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Pregledni članak  •  Psihosomatska medicina HR ENG

PsihodermatologijaPsychodermatology

Mirna Šitum, Maja Vurnek Živković, Rudolf Gregurek

Psihodermatologija je relativno nov pristup u medicini, a bavi se proučavanjem međusobne povezanosti psiholoških čimbenika i bolesti kože. Dermatološke se bolesti očituju na najvećem čovjekovom organu – koži koji je gotovo u cijelosti uočljiv i prezentiran vanjskom svijetu, odnosno pogledima drugih ljudi, stoga ove bolesti, osim na brigu za vlastito zdravlje i kvalitetu života, utječu i na samopoštovanje i sliku o sebi. Tri su najčešće vrste psihodermatoloških bolesti: psihosomatske kožne bolesti kod kojih je stres jedan od okidača za pojavu ili naknadno pogoršanje bolesti; primarno psihijatrijski poremećaji koji rezultiraju kožnim promjenama, bilo umišljenim ili stvarnim, te psihološki ili psihijatrijski problemi koji nastaju kao posljedica dermatološke bolesti. U liječenju psihodermatoloških bolesti neophodan je interdisciplinarni pristup dermatologa i psihijatra, a njihova je suradnja važna i zbog činjenice da je prevalencija psihijatrijskih bolesti u dermatološkoj ambulanti između 30 i 40%. 

Ključne riječi:
dermatologija; kožne bolesti; psihijatrija; psihosomatska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

Psychodermatology is a relatively new interdisciplinary approach in medicine focused on the connections between psychological factors and skin diseases. Dermatological diseases affect the largest and the most visible organ of the human body – the skin. The skin is exposed to the world and visible to other people, which is the reason why these diseases not only affect self-esteem and body image, but also influence caring for one’s health and quality of life. The three most common psychodermatological diseases include psychosomatic skin disorders, which can be triggered or aggravated by stress; primary psychiatric disorders, which may result in either imaginary or real skin changes; and secondary psychological or psychiatric problems, which develop as a consequence of skin disorder. Cooperation between dermatologists and psychiatrists is important because the prevalence of psychiatric diseases in dermatological clinics is 30-40%. 

Key words:
dermatology; skin diseases; psychiatry; psychosomatic medicine