Prvi kongres Hrvatskog društva za imunologiju sluznice i EAGEN poslijediplomski tečaj „Gastrointestinal mucosa: an immunological organ in health and disease“

 

U Opatiji je od 1. do 3. listopada 2015. godine održan 1. kongres Hrvatskog društva za imunologiju sluznice (HDIS) HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem. Kongresu je prisustvovalo 60 sudionika iz Hrvatske i europskih zemalja, a organiziran je u suradnji s Hrvatskim gastroenterološkim društvom (HGD), kao združeno zbivanje uz 7. kongres HGD-a. HDIS je društvo osnovano 2011. godine s ciljem okupljanja stručnjaka koji se bave imunologijom sluznice. Društvo je po svojoj naravi i namjeni multidisciplinarno te okuplja stručnjake koji se bave problematikom sluznica raznih organskih sustava. Kako je sluznica svojom veličinom glavni imunološki organ, tako je i problematika etiopatogeneze, dijagnostike i terapije šarolika i zahtjevna. Inter i multidisciplinarni pristup takvoj problematici je nužnost, a primijenjen je i na prvom kongresu društva.

Kongres je otvorio te prisutne pozdravio osnivač i predsjednik Hrvatskog društva za imunologiju sluznice prof. dr. sc. Marko Banić. U nekoliko tematskih cjelina na kongresu su prikazane teme iz raznih biomedicinskih i kliničkih područja i struka koje se bave imunološkim poremećajem sluznica. Tako su obuhvaćene upalne bolesti respiratorne i crijevne sluznice, prikazano složeno međudjelovanje mikrobioma i sluznice, a održana je i zajednička sjednica HGD-a i HDIS-a posvećena translacijskim istraživanjima u upalnim bolestima crijeva. Skupu su nazočili te svoja istraživanja prikazali i stručnjaci koji se bave proučavanjem imunologije sluznice u veterinarskoj medicini. Tijekom kongresa predstavljen je i tematski broj „Medixa“ s naslovnom temom o prevenciji i racionalnoj farmakoterapiji bolesti probavnog sustava.

Prvi dan kongresa posvećen je dinamičnom području rješavanja problema astme, kroničnih upala gornjih dišnih putova te respiratornih manifestacija upalne bolesti crijeva, od bazičnih istraživanja do njihova utjecaja na terapiju. Ta složena problematika prikazana je u okviru tematske cjeline „Upalne bolesti respiratorne i crijevne sluznice“. Nakon toga, u tematskoj cjelini „Međudjelovanje mikrobioma i sluznice“, obrađene su nove spoznaje međudjelovanja čovjeka domaćina i mirkobioma, u zdravlju i bolesti.

Drugi dan kongresa odražen je zanimljiv poslijediplomski tečaj „Gastrointestinal mucosa: An immunological organ in health and disease“ pod pokroviteljstvom Europskog društva za gastroenterologiju, endoskopiju i prehranu (EAGEN). Istaknuti europski i domaći stručnjaci dali su precizan i sveobuhvatan pregled imunološke homeostaze te imunološki posredovanih bolesti gastrointestinalne sluznice. Najnovija znanstvena dostignuća u području imunopatologije sluznice, s naglaskom na multidisciplinarni pristup, prikazana su u tri tematske cjeline.

U prvoj cjelini „Lessons from mucosal immunology“, prikazana je imunologija sluznice, od razvoja do prezentacije antigena i razvoja stečene imunosti (M. Banić, P. Portincasa, D. Višnjić, T. Milosavljević). Druga cjelina „Gastrointestinal mucosa and the enviroment“ bila je posvećena međudjelovanju okoliša i sluznice“ (G. Ianiro, A. Guglietta, Ž. Krznarić, G. Nardone). Treća cjelina „Intestinal inflamation, dysbiosis and beyond“ upoznala je nazočne s procesima tkivne ozljede i cijeljenja, vezom upale sluznice i razvoja karcinoma, odnosom upalne bolesti crijeva i sistemnih artropatija te utjecajem mikrobioma na metabolizam domaćina (L. Herszenyi, B. Anić, D. Štimac, P. Mahlfertheiner).

Zajednička sjednica HGD-a i HDIS-a obuhvatila je problematiku translacijskih istraživanja u upalnim bolestima crijeva. Prezentirana je budućnost liječenja upalnih bolesti crijeva temeljena na novim spoznajama patofiziologije bolesti, rezultatima in vitro istraživanja mehanizama bolesti, novitetima u neinvazivnom praćenju aktivnosti bolesti te spoznajama učinka genoma na upalnu bolest crijeva.

Organizator je posebno ponosan na osnivačku sjednicu ACMI-a (engl. Adriatic Club for Mucosal Immnunology), društva osnovanog 3. listopada 2015 godine s idejom povezivanja stručnjaka raznih biomedicinskih disciplina s područja Mediterana, a koja je pobudila izniman interes.

Trećeg dana kongresa razgovaralo se o imunopatologiji bolesti gornjeg probavnog sustava u humanoj i veterinarskoj medicini. Prikazani su zanimljivi rezultati učinka BPC157 na eksperimentalnim modelima, čulo se o utjecaju Crohnove bolesti na zubno zdravlje bolesnika te novosti u celijakiji i sindromu kroničnog proljeva.

Zanimljive rasprave i izmjena iskustava stručnjaka različitih profila pridonijeli su spoznaji da se tek zajedničkim istraživačkim naporima može unaprijediti razvoj znanja, dijagnostike i liječenja u suvremenoj medicini. Multidisciplinarni pristup se stoga ocrtava kao ispravan način rješavanja složene problematike imunološki posredovanih poremećaja sluznica raznih organskih sustava.

Kongres je otvorio te prisutne pozdravio osnivač i predsjednik Hrvatskog društva za imunologiju sluznice prof. dr. sc. Marko Banić

Uvodna tematska sekcija posvećena je problematici astme, kroničnih upala gornjih dišnih putova te respiratornih manifestacija upalne bolesti crijeva

U sklopu poslijediplomskog tečaja EAGEN- a istaknuti stručnjaci dali su pregled imunološke homeostaze te imunološki posredovanih bolesti gastrointestinalne sluznice

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 118