MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Protein zubne cakline odgovoran za degeneraciju makule

Degeneracija makule (žute pjege) povezana sa starenjem ima dva oblika: mokri i suhi. Mokri oblik, koji je rjeđi, može se liječiti/ublažavati/usporavati injekcijama. Za suhi oblik zasad nema lijeka. Oba tipa degeneracije remete tzv. centralni vid (fokusiran vid).

U očima starijih osoba koje boluju od s godinama povezane degeneracije makule (DM) nađene su nakupine hidroksiapatita (HA), tipa mineraliziranog kalcija koji se inače nalazi u caklini zuba, i proteina amelotina za koji se smatra da je uključen u stvaranje nakupina HA. Prisutnost nakupina HA u oku ubrzava napredovanje DM-a, vodećeg uzročnika poremećaja vida u osoba starijih od 50 godina.

 

Foto: Gerd Altmann / Pixabay

Amelotin (AMTN) pripada obitelji sekretornih kalcij-vezujućih fosfoproteina, u koju pripadaju još tri proteina: amelogenin (AMEL), ameloblastin (AMBN) i enamelin (ENAM). Svi su važni za stvaranje matriksa cakline te njenu mineralizaciju i sazrijevanje.

Nakupine hidroksiapatita nalaze se ispod šareničnog dijela (pars iridica) epitela mrežnice (retinal pigment epithelium), sloja stanica koji održava štapiće i čunjiće zdravima. Nakupine hidroksiapatita u suhom obliku DM-a štete vidu blokiranjem protoka kisika i nutrijenata do štapića i čunjića. Suprotno tome, u mokrom obliku DM-a dolazi do krvarenja i nakupljanja tekućine iz abnormalnih krvnih žilica ispod makule. Očito je jedan od razloga razvoja degeneracije starenje krvnih žila, koje više ne opskrbljuju stanice mrežnice/žute pjege nutrijentima i kisikom na odgovarajući način.

Za potrebe istraživanja epitelne stanice mrežnice uzgajane su u laboratoriju i potom izložene manjku nutrijenata (stresu za koji se smatra da je uobičajen u očima starijih ljudi) tijekom devet dana, nakon čega je opažena izrazita aktivacija gena za amelotin (gen AMTN) i sinteza amelotina te stvaranje nakupina HA. Blokiranje aktivnosti gena AMTN sprječava stvaranje nakupina HA. Nakupine HA i amelotina nađene su i u očima preminulih osoba koje su bolovale od suhog oblika degeneracije žute pjege.

Nalaz amelotina u nakupinama HA mogao bi se iskoristiti kao meta za usporavanje procesa mineralizacije (suhog oblika DM). Najbolje bi bilo zakočiti aktivnost amelotina ili ekspresiju njegovog gena, čime bi se spriječilo ili odgodilo nakupljanje hidroksiapatita.