Protein Sirt1 produžuje životni vijek

Sirtuini su proteini (enzimi) koji djeluju kao mono-ADP-riboziltransferaze i protein/histon deacetilaze. Reguliraju važne biološke funkcije kao što su starenje, transkripcija, apoptoza, upala, stres. Za sada je poznato sedam vrsta sirtuina. Jedan od njih, Sirt1, ključan je za regulaciju metabolizma skeletnih mišića, čime se održava homeostaza cijelog organizma. Regulira aktivnost i transkripciju i drugih gena koji su važni u regulaciji stvaranja energije u skeletnim mišićima. Međutim, uloga Sirta1 u regulaciji starenja i produljenju životnog vijeka, nevezano s kalorijskim dijetama, još je uvijek dvojbena. Istraživačka skupina sa Sveučilišta u Washingtonu, SAD, pokazala je da prekomjerna ekspresija Sirta1 u stanicama mozga transgeničnih BRASTO miševa produžuje značajno život i mužjaka i ženki, a ostarjeli miševi (20 mjeseci starosti) pokazuju fenotip mladih miševa (pet mjeseci starosti) koji je bio posredovan olakšanom aktivnošću neurona dorzomedijalne (DMH) i lateralne (LH) jezgre hipotalamusa i pojačanom ekspresijom oreksin receptora tipa 2 (Ox2r). U tom djelovanju Sirt1 proteinu „pomaže“ i protein Nkx2-1 koji zajedno sa Sirtom1 pojačava transkripciju Ox2r-a i kolokalizira sa Sirtom1 u DMH i LH što pridonosi stvaranju „mladog“ fenotipa. Autori smatraju da je aktivnost Sirta1 u DMH-u i LH-u ključna za odgodu starenja i promoviranje dugovječnosti bez povezanosti s niskokaloričnom dijetom.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 111