Pronađen način liječenja Huntingtonove bolesti?

Huntingtonova bolest je nasljedno stanje uzrokovano mutacijom jednoga gena. Posljedica je stvaranje mutiranog, nefunkcionalnog proteina huntingtina. Najnovija su istraživanja prvi put pokazala da električna aktivnost neurona kontrolira djelovanje mutiranog huntingtina, tj. da normalna sinaptička aktivnost receptora neurona čini neurone rezistentnima na mutirani huntingtin. Suprotno tome, pojačana izvansinaptička aktivnost neurona koja remeti normalnu komunikaciju među neuronima olakšava djelovanje mutiranog huntingtina. Nalazi potvrđuju i činjenicu da je odgovarajuća električna aktivnost neurona zaštitna, odnosno podupiru teoriju aktivnosti mozga na molekularnoj razini – „use it or lose it“. Na primjer, to objašnjava nalaze epidemiologa da „upotreba“ (treniranje) mozga u starijih osoba, npr. rješavanjem križaljki i sličnih zagonetaka, može usporiti gubitak kognitivnih funkcija i spriječiti, ili barem odgoditi razvitak Alzheimerove bolesti. Dakle, kada bi postojao lijek koji kontrolira električnu aktivnost neurona, osoba bi se mogla zaštiti od pogubnog djelovanja huntingtina. U tom je smislu pronađeno da lijek Memantin (trgovački naziv Axura) odobren za liječenje Alzheimerove bolesti, također djeluje uspješno i u miševa oboljelih od Huntingtonove bolesti, čuva normalnu sinaptičku aktivnost neurona i koči pojačanu izvansinaptičku električnu aktivnost. 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 16 Br. 87/88