Projekt mentalnog zdravlja u BiH (2010-2023.)

Usluge mentalnog zdravlja usmjerene oporavku i temeljene na poštivanju ljudskih prava pridonose osnaživanju korisnika koji osnivaju svoja udruženja i zajedno s podržavajućim centrima za mentalno zdravlje postaju značajan nositelj promjena u svojim zajednicama. U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, provedeni su brojni kolaborativni programi koji su omogućili sve veće uključivanje korisnika usluga mentalnog zdravlja u ekonomske, socijalne i kulturne aktivnosti svoje zajednice prvenstveno smanjenjem stigme i diskriminacije prema ovim osobama

čl


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 26 Br. 146