Prof. Zdravko Ebling: Ulaganje u suzbijanje raka ulaganje je u budućnost društva

 

Ovogodišnji kongres obiteljske medicine održan u Zagrebu bio je ujedno još jedna prilika za obilježavanje 40. godina djelovanja Gradske lige protiv raka Osijek, koja svojim aktivnostima još od 1966. godine doprinosi borbi protiv raka u Hrvatskoj. Djelovanje udruge predstavljeno je u monografiji „Gradska liga protiv raka Osijek – 40 godina“, autora mr. sc. Dražena Kušana i prof. dr. sc. Zdravka Eblinga, izdanoj 2007. godine u Osijeku, u kojoj su prikazani načini i uspješnost usvojenih mjera zaštite, te razmotrene perspektive daljnjih aktivnosti u borbi protiv raka. O današnjim mogućnostima ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj te ulozi obiteljskog liječnika u tim aktivnostima razgovarali smo s prof. dr. sc. Zdravkom Eblingom, tajnikom osječke Gradske lige protiv raka

MEDIX: Prof. Ebling, na svečanosti obilježavanja 40. godina djelovanja Gradske lige protiv raka Osijek, koja je održana 17. travnja 2008. godine pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, predstavljena je monografija „Gradska liga protiv raka Osijek – 40 godina“. Možete li reći nešto više o knjizi te predstaviti rad Lige protiv raka Osijek?

PROF. EBLING: Svjetska iskustva i iskustva Gradske lige protiv raka Osijek pokazuju da se preventivnim aktivnostima, ranim otkrivanjem raka i poboljšanjem liječenja može postići značajan napredak u borbi protiv raka, pa se možemo nadati svijetu u kojem rak više neće predstavljati smrtnu opasnost naraštajima koji dolaze. U monografiji „Gradska liga protiv raka Osijek – 40 godina“, kojoj sam, uz mr. sc. Dražena Kušana, jedan od autora, izdanoj 2007. godine u Osijeku, sažeta su 40-godišnja iskustva te humanitarne udruge u programima suzbijanja raka, prikazani načini usvojenih mjera zaštite, te razmotrene daljnje aktivnosti. Gradska Liga protiv raka u Osijeku osnovana je 1966., iste godine kada je u Zagrebu osnovana Hrvatska liga protiv raka, s ciljem da podrži nastojanja Međunarodne unije protiv raka (UICC) za bržom primjenom znanstvenih dostignuća u kliničkoj praksi, te potpomogne zdravstveno odgojne, stručne, organizacijske i istraživačke aktivnosti na prevenciji i kontroli raka. Najvažnija svrha zbog koje je osnovana su mijenjanje nezdravih stavova i navika, veći odaziv na akcije ranog otkrivanja raka, resocijalizacija oboljelih i kvalitetna palijativna skrb, osposobljavanje djelatnika primarne zdravstvene zaštite za cjelovitu onkološku zaštitu, poboljšanje dijagnostičke opreme te izrada smjernica za prevenciju i rano otkrivanje raka. Pritom je velik broj građana, gospodarskih i drugih subjekata, te zdravstvenih djelatnika bio okupljen oko ideja i zadataka naše Lige. Oni su na različite načine, svojim plemenitim i humanitarnim radom, učinili iznimno mnogo za dobrobit brojnih građana čiji je život u opasnosti od bolesti raka.

MEDIX: Na koji način se programi za prevenciju i rano otkrivanje raka provode u praksi?

PROF. EBLING: Prevencija raka integrirana je u redovitu nastavu u osnovnim školama, a za odraslo stanovništvo zdravstveno odgojne aktivnosti provode se predavanjima, izdavanjem publikacija i audiovizualnih materijala. U tom cilju Liga je izdala više od 1,500.000 brošura, od toga u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskom ligom protiv raka izdane su publikacije „Rak debelog crijeva“ u 492.000 primjeraka, „Muškarci i rak“, „Žene i rak“ i „Rak prostate“ u po 100.000 primjeraka, knjiga „Bolesti uzrokovane pušenjem“ u 20.000 primjeraka, a brošura „Rak debelog crijeva“ dio je pozivnog pisma Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Liga je otvorila web stranicu (www.prevencijaraka. org), koju posjećuje oko 45 tisuća osoba godišnje, uz više od 500 tisuća učitanih stranica i naslova. Podaci pokazuju da na portal upućuju brojni forumi o zdravlju u Hrvatskoj i portali susjednih zemalja. Liga kontinuirano potpomaže organizacijski i materijalno poslijediplomsku izobrazbu liječnika iz područja prevencije i kontrole raka uz izdavanje priručnika. Isto tako potpomaže aktivnosti ranog otkrivanja raka najučestalijih lokalizacija.

Godine 1993. Liga je uz Medicinski fakultet u Zagrebu bila glavni organizator poslijediplomskog tečaja „Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”, kao i drugih tečajeva iz područja onkološke zaštite – „Obitelj i zdravlje”, „Tretman i komunikacija s bolesnikom u palijativnoj skrbi”, „Poboljšanje kvalitete života onkoloških bolesnika primjenom novih znanja i postupaka u kućnom liječenju”. U suradnji s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske u Osijeku 2002. godine organiziran je znanstveni simpozij „Ugljikohidrati u prehrani i dijetetici“, a Liga je snosila troškove organizacije i tiskanja priručnika. Istovremeno potpomaže sudjelovanje liječnika, medicinskih sestra i volontera na stručnim sastancima i kongresima iz onkološke problematike, a 2000. godine potpomogla je upućivanje liječnika obiteljske medicine na edukaciju o palijativnoj skrbi na sveučilišta u Groningenu i Masttrichtu u Nizozemskoj.

Posebna se pozornost posvećuje pružanju palijativne skrbi oboljelima radom u klubovima oboljelih od raka – „Stoma klubu“ i „Mamae klubu“ – koje je Liga osnovala radi što bržeg medicinskog, profesionalnog, psihologijskog i socijalnog osposobljavanja. Danas oni vrlo uspješno djeluju kao samostalne udruge. Na Danima narcisa prikupljena su sredstva za kupnju mamografa te ultrazvučnog aparata koji su darovani KB Osijek, a endoskopska gastroenterološka oprema za rano otkrivanje raka probavnih organa koja je Ligi bila na raspolaganju darovana je Općoj bolnici u Vukovaru.

U monografiji izdanoj na 152 stranice u 1500 primjeraka, na temelju zapisa, dokumenata, publikacija i fotografija u 10 poglavlja prikazane su i mnoge druge aktivnosti kao što su doprinos razvoju palijativne skrbi, širenje djelovanja Lige u Slavoniji i Baranji, sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima i dr.

MEDIX: Prije dvije godine na kongresu HUOM-a u Osijeku bio je promoviran Prijedlog nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj. Je li projekt zaživio?

PROF. EBLING: Nakon što su na prijedlog Hrvatskog onkološkog društva u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi formirana stručna povjerenstva izrađen je Prijedlog prevencije i ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj za rak dojke, debelog crijeva, vrata maternice i prostate. Urednici publikacije Mirko Šamija, Marija Strnad, Zdravko Ebling, Luka Kovačić i Ariana Znaor prikazali su Program na XIII. Kongresu u Osijeku održanom 2006. godine. Na temelju Programa u nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2006-2011., koju je donio Sabor Republike Hrvatske ušle su odrednice o prevenciji i ranom otkrivanju raka te je previđeno da se u Hrvatskoj krene s ranim otkrivanjem raka dojke 2006., raka debelog crijeva 2007., raka vrata maternice 2008. i raka prostate 2009. godine. Programi ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva pokrenuti su odlukama Vlade RH. Program je sukladan Rezoluciji o prevenciji i kontroli karcinoma (WHA, 58.22) koju je usvojila Svjetska zdravstvena skupština na 58. zasjedanju u Ženevi 2005. godine te preporukama Vijeća EU (2003/878/ EZ) od 02.12.2003. godine. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke počeo je 2. listopada 2007., a do ožujka 2008. na mamografiju je pozvano više od 476.000 žena. Broj otkrivenih karcinoma je 608. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva počeo je 1. studenog 2007., dosad je poslano oko 93.000 pozivnih pisama, ali uz mali odaziv (25% maksimalno) vraćenih koverti. Postotak pozitivnih nalaza na okultno fekalno krvarenje (FOBT) je prosječno 10%, a otkriveno je 58 novih karcinoma debelog crijeva.

MEDIX: Koliko je u stvaranju Nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj sudjelovala Gradska liga protiv raka Osijek?

PROF. EBLING: Prijedlog nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj izrađen je pod presudnim utjecajem i na prijedlog Hrvatskog onkološkog društva. Liga protiv raka Osijek i istaknuti stručnjaci članovi Lige svojim iskustvima na prevenciji i kontroli raka dali su kao članovi povjerenstava Ministarstva zdravstva važan doprinos izradi prijedloga Nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj. Članovi Lige bili su i koautori prijedloga strategije i smjernica za primarnu prevenciju, pravodobno (rano) otkrivanje raka najučestalijih lokalizacija u priručniku za liječnike obiteljske medicine „Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ izdanom 1993. godine u suradnji Lige Osijek i Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

MEDIX: Koje su najvažnije odrednice Nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj?

PROF. EBLING: Najvažniji ciljevi programa prevencije i ranog otkrivanja raka su promotivnim i zdravstvenim aktivnostima smanjiti prevalenciju poznatih rizičnih čimbenika u stanovništvu, smanjiti ukupan mortalitet od raka u Hrvatskoj za 15% pet godina nakon početka provedbe programa, povećati postotak bolesnika u kojih je zloćudna bolest dijagnosticirana u lokaliziranom stadiju u odnosu na uznapredovale stadije bolesti, povećati uspješnost liječenja i preživljenje i time smanjiti troškove liječenja te poboljšati kvalitetu života bolesnika.

MEDIX: Na nedavno održanom onkološkom kongresu u Zagrebu, sudionicima je podijeljena i vrlo praktična knjižica „Kako spriječiti i rano otkriti rak“ u izdanju Hrvatskog onkološkog društva HLZ-a i Medicinske naklade Zagreb. Kome je ona namijenjena?

PROF. EBLING: Točno je da su svi sudionici IV. hrvatskog onkološkog kongresa dobili tu knjižicu. Uredili su je Mirko Šamija, Marija Strnad i Zdravko Ebling. Riječ je o dorađenom Prijedlogu nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka u kojem svaki čitatelj vrlo lako može upoznati važnost i veliku mogućnost sprječavanja nastanka najčešćih zloćudnih tumora, primjerice raka pluća i probavnog sustava, a potom i velike mogućnosti uspješnog liječenja rano otkrivenih tumora dojke, debelog crijeva, vrata maternice i prostate. Knjižica je namijenjena svim građanima i zasigurno će dati doprinos u smanjenju pojavnosti i smrtnosti od raka u našoj zemlji. U sklopu IV. hrvatskog onkološkog kongresa valja istaknuti i vrlo važan sastanak u organizaciji Hrvatskog onkološkog društva i američkog Nacionalnog instituta za rak na kojem je osnovano hrvatsko-američko tijelo za kontrolu raka u Hrvatskoj, a čine ga po desetak hrvatskih i američkih onkologa. To je nastavak operativnog djelovanja godinu dana nakon sastanka koji je pripremilo Hrvatsko onkološko društvo na temu „Klinička onkologija u Hrvatskoj – strateško planiranje i više od toga.“ Ugledni hrvatski, američki i europski onkolozi pripremili su tada i Deklaraciju o kontroli raka u Hrvatskoj, koju bi uskoro trebali potpisati predsjednik Republike Hrvatske i premijer. Ovih je dana u istom kontekstu u Zagrebu održana i međunarodna radionica posvećena raku pluća.

MEDIX: Koju ulogu u ranom otkrivanju i sprječavanju raka ima, u praktičnom smislu, liječnik obiteljske medicine?

PROF. EBLING: Kontakti liječnika i bolesnika nude mogućnost primarne prevencije, kao što su izobrazba o zdravim stilovima života, provedba cijepljenja ili savjetovanje o reprodukcijskom zdravlju, kao i mogućnost sekundarne prevencije probirom i ranim otkrivanjem bolesti. Obuhvat populacije predloženim mjerama uz osiguranje potrebne intervencije te dodatno plaćanje rada liječnika obiteljske medicine temeljni su preduvjeti uključenja obiteljske medicine u Nacionalni program prevencije i ranog otkrivanja raka.

MEDIX: Na kojem području prevencije raka još treba raditi?

PROF. EBLING: Važno je stalno ukazivati kako je ulaganje države u suzbijanje raka ujedno ulaganje u zdravlje stanovništva i ekonomski prosperitet zemlje, obitelji i svakog pojedinca. Potrebno je stoga poticajnim porukama mobilizirati javnost, financijski sektor, gospodarstvo i Vladine ustanove na daljnje unapređenje nacionalnih programa suzbijanja raka. Taj proces zahtijeva dodatno ulaganje u zdravstvo, čega mora biti svjesna šira društvena zajednica. Oboljelima od raka potrebno je pružiti palijativnu skrb koja će im omogućiti postizanje najveće kvalitete života za njih i njihove obitelji. Oboljelima, obiteljima i osobama iz neposredne okoline treba omogućiti uključivanje u aktivnosti suzbijanja raka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te im osigurati dodatnu obuku. Naglašavamo potrebu praćenja učinaka mjera prevencije, ranog otkrivanja raka, liječenja i palijativne skrbi, koja uključuje i prosudbu napretka primjene kako bi se pripremile buduće aktivnosti i uloga organizacija koje sudjeluju u nacionalnom i međunarodnom nadzoru nad rakom.

Svjetska iskustva i iskustva Gradske lige protiv raka Osijek pokazuju da se preventivnim aktivnostima, ranim otkrivanjem raka i poboljšanjem liječenja može postići značajan napredak u borbi protiv raka, pa se možemo nadati svijetu u kojem rak više neće predstavljati smrtnu opasnost naraštajima koji dolaze, ističe prof. Zdravko Ebling, tajnik Gradske lige protiv raka Osijek

Djelovanje Gradske lige protiv raka Osijek predstavljeno je u monografiji „Gradska liga protiv raka Osijek – 40 godina“, autora mr. sc. Dražena Kušana i prof. dr. sc. Zdravka Eblinga

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 77