MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Razgovor  •  Obiteljska medicina HR ENG

Prof. dr. sc. Nadan Rustemović: Kako uputiti bolesnika na gastroenterološku endoskopsku pretragu

Lea Rukavina Kralj

Suradnja i komunikacija liječnika obiteljske medicine i gastroenterologa iznimno je važna za dobru i brzu dostupnost endoskopskih pretraga. O poboljšanju te suradnje i točnim indikacijama za upućivanje na endoskopske pretrage raspravljalo se i na jednoj od sekcija 6. KoHOM-ovog kongresa održanog od 15. do 18. travnja 2015. u Dubrovniku. Više o tome rekao je predsjednik endoskopske sekcije Hrvatskog gastroenterološkog društva prof. dr. sc. Nadan Rustemović iz Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Zagreb. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117