Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles: Anti-TNFα lijekovi: manje stope bolovanja i bolja radna aktivnost

Na 5. hrvatskom internističkom kongresu i ove je godine održana sekcija iz područja reumatologije, s pozvanim predavanjem iz područja seronegativnih spondiloartritsa. Više o toj skupini bolesti, koja zahvaćajući u najvećoj mjeri mladu radnu populaciju uvelike utječe na pokretnost i radnu sposobnost tih bolesnika, rekla nam je prof. dr. Jadranka Morović-Vergles, voditeljica Odjela kliničke imunologije i reumatologije KB „Dubrava“ i tajnica Hrvatskog nacionalnog odbora „Desetljeća kostiju i zglobova 2000.-2010.“

 

MEDIX: Na koji način možemo pravovremeno postaviti dijagnozu seronegativnih spondiloartritisa?

PROF. DR. MOROVIĆ-VERGLES: Seronegativni spondiloartritisi ili ranije češće zvane spondiloartropatije skupina su kroničnih reumatskih bolesti nepoznate etiologije. Glavni predstavnik je ankilozantni spondilitis, u što ubrajamo i psorijatični, reaktivni artritis, artritis uz upalne bolesti crijeva i nediferencirani oblik spondiloartritisa.

Kao i u mnogim drugim reumatskim bolestima, ni ovdje ne postoji neki patognomonični znak ili nalaz koji bi omogućio lako postavljanje dijagnoze. Stoga je i dalje najvažnija temeljita osobna i obiteljska anamneza, kao i vrlo detaljan fizikalni pregled. Pri pregledu, jako je važno dobro pregledati sve dijelove tijela – vlasište, nokte, kožu, sluznice te zamijetiti sve promjene koje mogu olakšati postavljanje pravilne dijagnoze. Naravno, uz temeljiti internistički i reumatološki pregled važno je i orijentacijski neurološki pregled. U dijagnostici su važne i radiološke metode, s time da u početku bolesti često i ne postoji jasan nalaz na standardnim radiološkim snimkama pa je potrebno učiniti i dodatne radiološke metode poput magnetske rezonance.

MEDIX: Koja su glavna klinička obilježja ove skupine bolesti?

PROF. DR. MOROVIĆ-VERGLES: Glavno kliničko obilježje seronegativnih spondiloartritisa je zahvaćenost aksijalnog skeleta koja se očituje upalnom križoboljom i entezitis. Uz to se kao prateći simptomi pojavljuju daktilitis, koji se još naziva „kobasičastim prstom“, periferni artritis, upalna bolest crijeva te različite promjene na koži i očima. Puno se rjeđe mogu uočiti i promjene na srcu, plućima, bubrezima.

MEDIX: Što sve obuhvaća aktualni pristup liječenju seronegativnih spondiloartritisa?

PROF. DR. MOROVIĆ-VERGLES: Liječenje seronegativnih spondiloartritisa primarno uključuje edukaciju bolesnika o toj bolesti, o važnosti fizikalne terapije i odterećenja zglobova te o potrebi promjene načina života. Standardna terapija su nesteroidni antireumatici koji smanjuju bol i upalu. Lokalno se u zahvaćeni zglob ili entezu mogu primijeniti i glukokortikoidi. Temeljni lijekovi poput sulfasalazina i metotreksata su, zbog izostanka učinka na aksijalni skelet, učinkoviti jedino kod perifernog artritisa. Lijekovi koji su se pokazali izrazito učinkovitima u smanjivanju aktivnosti bolesti i poboljšanju funkcije bolesnika sa seronegativnim spondiloartritisima su inhibitori tumor nekrotizirajućeg čimbenika alfa (anti-TNFα). U ankilozantnom spondilitisu i psorijatičkom artritisu u Americi su u primjeni i odobreni više od desetak godina, a u Hrvatskoj su odobreni za liječenje prije dvije godine. Hrvatsko reumatološko društvo dalo je smjernice kada i u kojih bolesnika je indicirano liječenje anti-TNFα lijekovima.

MEDIX: Kakva su Vaša iskustva s inhibitorima tumor-nekrotizirajućeg čimbenika alfa?

PROF. DR. MOROVIĆ-VERGLES: U posljednje dvije godine, koliko ih primjenjujemo, ovi su lijekovi pokazali izvrstan učinak. Bolesnike na ovoj terapiji redovito kontroliramo i pratimo zbog procjene učinkovitosti primijenjenog lijeka, ali i zbog mogućih nuspojava, od kojih na prvome mjestu treba spomenuti infekcije. Prije primjene anti-TNF alfa lijekova zbog moguće reaktivacije tuberkuloze sve pacijente detaljno pregledavamo s obzirom na latentnu tuberkulozu.

Najznačajniji učinak anti-TNFα lijekova se očituje u sprječavanju nastanka ankiloze, smanjenju otekline perifernih zglobova.

S obzirom da od seronegativnih spondiloartritisa boluje uglavnom mlada radna populacija, važno je naglasiti da ovi lijekovi omogućavaju bolesniku da bude radno aktivan i tako posredno smanjuju stopu bolovanja i poboljšavaju cjelokupnu radnu aktivnost tih bolesnika.

MEDIX: Koji su sve anti-TNFα lijekovi dostupni u Hrvatskoj?

PROF. DR. MOROVIĆ-VERGLES: U Hrvatskoj su registrirana sva tri anti-TNFα lijek: infliximab (tvornički naziv Remicaide), etanercept (Enbrel) i adalimumab (Humira). Liječnik donosi odluku koji od ova tri lijeka će primijeniti u pojedinog bolesnika. Infliximab je lijek koji se mora primiti u dnevnoj bolnici jer se daje u infuziji koja traje nekoliko sati, svakih 8 tjedana. Prednost ovog načina primjene lijeka je u nadzoru nad mogućim akutnim nuspojavama. Etanercept se primjenjuje u obliku supkutanih injekcija jedanput tjedno. Bolesnik si sam daje injekciju, bez dolaska u bolnicu. Humira se također primjenjuje supkutano, ali u dvotjednom intervalu.

Vrlo je važno da liječnik pri odabiru liječenja uzme u obzir i želje bolesnika jer si bolesnici koji imaju teške otekline zglobova i šaka nisu uvijek u mogućnosti sami davati supkutane injekcije pa im više odgovara primjena infliximaba. U slučaju da bolesnici žele imati lijek kod kuće i svakih mjesec dolaziti po novu terapiju, odabir će pasti na etanercept ili adalimumab. Bolesnici koji se liječe anti-TNFα lijekovima redovito se kontroliraju svaka tri mjeseca, a Hrvatsko reumatološko društvo je u svrhu boljeg praćenja liječenja pokrenulo i registar bolesnika s reumatoidnim artritisom (uskoro i seronegativnim spondiloartritisima) koji se liječe navedenim lijekovima.

MEDIX: Je li potrebno nadoplaćivati terapiju ovim lijekovima?

PROF. DR. MOROVIĆ-VERGLES: Lijekovi su do 1. lipnja 2008. bili odobravani od HZZO-a, a od tada ih se može dobiti uz suglasnost povjerenstva bolnice. Osnovni problem jest u njihovoj visokoj cijeni koja nameće, za sada nedovoljno prepoznatu, potrebu njihovog uvrštavanja na listu posebno skupih lijekova.

Inhibitori tumor nekrotizirajućeg čimbenika alfa (anti-TNFα) lijekovi su koji su se pokazali izrazito učinkovitima u smanjivanju aktivnosti bolesti i poboljšanju funkcije bolesnika sa seronegativnim spondiloartritisima, naglašava prof. Morović-Vergles

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 78