Prof. dr. sc. Antoinette Tan: Napredak u liječenju metastatskog raka dojke

Prof. dr. sc. Antoinette Tan održala je dva predavanja. U prvom je ukazala na brojne modele provođenja onkološke edukacije i znanja, kao i načine financiranja tih programa, a u drugom je govorila o kliničkim istraživanjima faze I/II/III i perspektivama novih terapijskih mogućnosti te postignućima proizašlim iz kliničkih ispitivanja u tijeku

 

MEDIX: Jeste li zadovoljni organizacijom kongresa „Edukacija i znanost u onkologiji“?

PROF. ANTOINETTE TAN: Prvi regionalni kongres „Edukacija i znanost u onkologiji“ održan u Zagrebu bio je vrlo informativan i poticajan skup. Kongres je bio mjesto edukacije na kojem su se skupili kliničari, klinički istraživači i temeljni znanstvenici iz različitih ustanova i dijelova svijeta kako bi razmijenili informacije vezane uz nekoliko različitih područja novih istraživanja, i kliničkih i laboratorijskih. Jedinstveni dio programa bio je okrugli stol o onkološkoj edukaciji u različitim dijelovima svijeta, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Srbiju i SAD. Bilo je posebno zanimljivo naučiti više o različitim pristupima edukaciji koji su na raspolaganju za obuku specijalizanata u različitim onkološkim disciplinama.

Također, kao klinička istraživačica, posebno sam uživala u sekciji „Prikaz kliničkih istraživanja faze I/II/III i perspektive novih terapijskih mogućnosti“. Prezentacije su na najvišoj razini pokrile najsuvremeniji pristup liječenju raka pluća, raka dojke, raka prostate i kolorektalnog raka. Sekcija je ispunila jedan od osnovnih ciljeva kongresa – dati pregled najnovijih rezultata kliničkih istraživanja i prikazati najsuvremenije pristupe u liječenju.

MEDIX: Koja su bila najvažnija nova otkrića u području raka dojke u posljednjih nekoliko godina i kako su ona promijenila svakodnevnu rutinsku kliničku praksu?

PROF. ANTOINETTE TAN: Dogodio se značajan napredak u istraživanju raka dojke. Važna klinička prekretnica bio je razvoj lijekova koji ciljano djeluju na HER2 receptor. Ciljano liječenje usmjereno na HER2 receptor koje nam je na raspolaganju donijelo je revoluciju u liječenju bolesti, i adjuvantnom i kod metastatske bolesti, te poboljšalo ishod u bolesnica s rakom dojke pozitivnim na HER2. Razvoj trastuzumaba, monoklonskog protutijela za HER2, predstavlja velik napredak u liječenju raka dojke pozitivnog na HER2. Razdoblje do progresije i preživljenje je značajno poboljšano uvođenjem trastuzumaba u adjuvantno liječenje raka dojke pozitivnog na HER2 receptor u ranom stadiju bolesti. Kod uznapredovale bolesti, trastuzumab je u kombinaciji s kemoterapijom pokazao poboljšano preživljenje u prvoj liniji liječenja bolesnica s metastatskim rakom dojke pozitivnim na HER2. Pokazalo se da dvostruko djelovanje na HER2 receptor, uz dodatak pertuzumaba, humaniziranog monoklonskog protutijela koje se veže na izvanstaničnu domenu II HER2 receptora, trastuzumabu i docetakselu u prvoj liniji liječenja metastatskog raka dojke pozitivnog na HER2 poboljšava preživljenje u usporedbi s trastuzumabom i docetakselom. Trastuzumab emtanzin, novi konjugat protutijela i citotoksičnog lijeka, također je pokazao da značajno produljuje preživljenje u bolesnica s rakom dojke pozitivnim na HER2 koje su prethodno liječene trastuzumabom i taksanima. Ti novi oblici liječenja su postali dio rutinske kliničke prakse i doveli su do značajnog napretka u ishodu bolesnica s metastatskim rakom dojke pozitivnim na HER2.

Prof. dr. sc. Antoinette Tan, Institut za rak u New Jerseyu (Cancer Institute of New Jersey), SAD, ugledna je članica Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO) i svjetski ekspert za sistemsku terapiju raka dojke

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 111