Prof. Andreom LaCroix i dr. Kristine Ensrud: Novi selektivni modulator estrogenskih receptora u liječenju osteoporoze

Ovogodišnji je kongres o osteoporozi svojim predavanjima uveličalo i nekoliko svjetskih stručnjaka, a posebno je zanimljivo predavanje održala Andrea LaCroix, jedna od ključnih osoba u mnogim američkim istraživanjima na području zdravlja žena, ujedno i profesorica epidemiologije na Fred Hutchinson Cancer Research Center u Seattleu, SAD. U predavanju je predstavila novi selektivni modulator estrogenskih receptora koji prema dosadašnjim istraživanjima pokazuje odlične rezultate u prevenciji koštanih prijeloma u žena s osteoporozom u postmenopauzi. Više o lijeku kao i novim spoznajama o hormonskom nadomjesnom liječenju te terapiji postmenopauzalnih smetnji rekle su nam prof. LaCroix i dr. Kristine Ensrud, koje zajedničkim snagama rade na istraživanju lijekova koji bi mogli unaprijediti zdravlje žena u postmenopauzi

 

Jedno od najrizičnijih razdoblja za razvoj različitih metaboličkih i malignih bolesti u životu žene predstavlja menopauza. Tada se zbog nepovoljnih hormonskih uvjeta povećava rizik za nastanak kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara, osteoporotičnih prijeloma, Alzheimerove bolesti, karcinoma dojke, kolorektalnog karcinoma, karcinoma jajnika i endometrija, urogenitalnog starenja i simptoma CNS-a.

Jedan od pokušaja smanjenja rizika za većinu ovih stanja i bolesti bilo je uvođenje hormonskog nadomjesnog liječenja (HNL), koje je dovedeno u pitanje nakon rezultata Women‘s Health Initiative studije. Iako prema najnovijim smjernicama donesenim od National American Medical Society (NAMS) iz 2007. godine postoji dokazana razlika u učinku i rizicima HNL-a ovisno o početku primjene i dozi pripravka, u Americi se i dalje provode mnoga istraživanja s ciljem pronalaska idealnog lijeka za prevenciju bolesti žena u postmenopauzi. Više o tome za „Medix“ su rekle prof. LaCroix i dr. Ensrud.

MEDIX: S obzirom da ste osobno sudjelovale u velikom istraživanju Women‘s Health Initiative Study koje je izazvalo veliku pažnju upućujući na rizike hormonske nadomjesne terapije, možete li nam dati kratki retrogradni prikaz novih spoznaja na tom području?

PROF. LACROIX: Zaključci istraživanja koje je proučavalo utjecaj hormonskog nadomjesnog liječenja (HNL) estrogenom i progesteronom pokazali su da to nije dobar lijek za prevenciju različitih stanja za koja se povećava rizik u postmenopauzi jer i sama u određenoj mjeri povećava učestalost demencije, karcinoma dojke i urinarne inkontinencije, a suprotno ranijem vjerovanju ne smanjuje rizik kardiovaskularnih događaja. Ova se terapija međutim pokazala korisnom u žena koje su imale izražene simptome postmenopauze.

DR. ENSRUD: S obzirom da je HNL smatran lijekom koji će jedino poboljšati život žena u razdoblju od menopauze do kraja života, veliko je iznenađenje bilo otkriće da određeni oblici terapije sa sobom nose ozbiljne rizike. Dobro djelovanje HNL-a sastojalo se u smanjenju rizika za razvoj prijeloma kuka i kolorektalnog karcinoma, ali u ukupnom zbroju rizika i koristi HNL nikako nije mogla biti označena kao preventivna terapija.

PROF. LACROIX: Nakon ovog istraživanja mnoge su žene na svoju ruku prestale uzimati hormonsko nadomjesno liječenje. Provedenim praćenjem od tada je u Americi zabilježen značajan pad incidencije raka dojke, ali i puno više subjektivnih smetnji u postmenopauzi, poglavito valova vrućine, za koje od tada nema adekvatne terapije.

MEDIX: U pokušaju pronalaska lijeka koji će pozitivno utjecati na zdravstvene probleme u menopauzi stvoren je Lasofoxifen, koji ste predstavili u svom predavanju. O kakvom se lijeku točno radi?

PROF. LACROIX: Lasofoxifen je novi selektivni modulator estrogenskih receptora osmišljen kako bi utjecao na smanjenje rizika za nastanak prijeloma, karcinoma dojke i kardiovaskularnih bolesti. Istraživanje učinkovitosti ovog lijeka, tzv. PEARL istraživanje (engl. Postmenopausal Evaluation and Risk-reduction with Lasofoxifen), provedeno je na 8556 žena od 59 do 80 godina starosti i snižene mineralne gustoće kostiju (T ≤ -2,5). Nakon praćenja od pet godina pokazalo se da je u postmenopauzalnih žena s osteoporozom Lasofoxifen u dozi od 0,5 mg/dan utjecao na smanjenje rizika nastanka nevertebralnih i vertebralnih prijeloma, karcinoma dojke s pozitivnim estrogenskim receptorima, kroničnog srčanog zatajenja i moždanog udara. Tijekom pet godina istraživanja lijek nije utjecao na povišenje rizika razvoja karcinoma endometrija, iako je u određenoj mjeri povisio rizik nastanka tromboembolije.

MEDIX: Djeluje li ovaj novi selektivni modulator estrogenskih receptora i na valove vrućine koji stvaraju objektivne poteškoće ženama u postmenopauzi?

DR. ENSRUD: Lasofoxifen na žalost čak povećava učestalost vazomotornih smetnji pa nije lijek izbora u žena koje imaju takvu vrstu smetnji. Pokazao se dobrim u prevenciji već navedenih stanja, poglavito sprječavanju prijeloma u žena s osteoporozom, ali nažalost ne i kao terapija za smetnje u menopauzi.

PROF. LACROIX: Kris i ja trenutačno radimo na nizu istraživanja koja se u Americi provode s ciljem otkrivanja optimalnog lijeka za valove vrućine i ostale smetnje u postmenopauzi. U ispitivanje su uključene novije generacije antidepresiva (SSRI), točnije Escitalopram, te nisko i ultranisko dozažna hormonalna terapija s lokalnom primjenom, ali neki drugi pristupi koji uključuju jogu, vježbanje i slično.

MEDIX: Je li Lasofoxifen registriran u Europi?

DR. ENSRUD: Lijek još nije registriran u Americi, a u Europi je registriran od siječnja ove godine.

Dr. Kristine Ensrud i prof. Andrea LaCroix (na slici desno) intenzivno rade na pronalasku optimalnog lijeka za unapređenje zdravlja žena u postmenopauzi

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 15 Br. 82