Produljeno davanje antikoagulansa za sprečavanje venske tromboze ili plućne embolije nakon zamjene kuka ili koljena

Još uvijek nije usuglašeno koliko je optimalno trajanje tromboprofilakse nakon zamjene kuka ili koljena, ili kirurškog zahvata nakon prijeloma kuka. U praksi se obično primjenjuje profilaksa korištenjem niskomolekularnog ili nefrakcioniranog heparina do otpusta iz bolnice, obično 7-14 dana nakon kirurškog zahvata. Međunarodne smjernice preporučuju produljeno davanje tromboprofilakse sve do 35 dana nakon velikih ortopedskih kirurških zahvata, ali radi se o slaboj preporuci koja se temelji na dokazima umjerene kvalitete. Osim toga, noviji antikoagulansi koji svoj učinak provode izravnom inhibicijom trombina ili aktiviranog faktora X isključuju potrebu nadziranja pacijenata i imaju vrlo malo poznatih interakcija s drugim lijekovima. Stoga je vrlo veliko zanimanje medicinske zajednice za ovo kliničko pitanje.

Cochrane sustavni pregled ispitao je učinak produljenog davanja antikoagulantne tromboprofilakse za prevenciju venske tromboembolije (VTE) u osoba podvrgnutih elektivnim zahvatima zamjene kuka ili koljena, ili kirurškom zahvatu liječenja prijeloma kuka. Sustavni pregled objavljen je u ožujku 2016., a sadrži dokaze iz istraživanja objavljenih do svibnja 2015. godine.

Uključeno je 16 randomiziranih kontroliranih pokusa u kojima je sudjelovalo ukupno 24.930 ispitanika. Šest istraživanja usporedilo je heparin i placebo, jedno antagoniste vitamina K (VKA) s placebom, dva izravne oralne antikoagulanse (DOAC) s placebom, jedno VKA s heparinom, pet DOAC s heparinom i jedno je usporedila antikoagulanse po izboru istraživača s placebom. Tri istraživanja uključila su ispitanike kojima je zamijenjen kuk. Niti jedno istraživanje nije uključilo ispitanike liječene kirurški zbog prijeloma kuka. Istraživanja su općenito bila dobre metodološke kvalitete.

Istraživanja nisu pokazala razliku između heparina produljenog djelovanja i placeba u simptomatskom VTE-u, simptomatskoj dubokoj venskoj trombozi (DVT), simptomatskoj plućnoj emboliji (PE) i velikim krvarenjima. Učestalost manjih krvarenja povećana je u skupini koja je primala heparin.

Između produljenog davanja VKA i placeba nije uočena razlika u simptomatskom VTE-u, simptomatskom DVT-u, simptomatskom PE-u i velikim krvarenjima. Klinički relevantna manja krvarenja nisu opisana.

Produljeno davanje DOAC-a smanjilo je simptomatske VTE-e i simptomatske DVT-e u usporedbi s placebom. Nisu utvrđene razlike između te dvije skupine u simptomatskom PE-u, velikim krvarenjima i manjim krvarenjima.

Nisu utvrđene razlike između davanja antikoagulansa prema izboru istraživača i placeba za simptomatski VTE, simptomatski DVT, simptomatski PE i za velika krvarenja.

Nisu utvrđene razlike između produljenog davanja VKA i heparina za simptomatski VTE, simptomatski DVT, simptomatski PE, za velika i manja krvarenja. Nisu zabilježene niti razlike između produljenog djelovanja DOAC-a i heparina za iste te ishode.

Zaključno, dokazi osrednje kvalitete ukazuju da bi se antikoagulansi produljenog djelovanja trebali razmotriti za sprečavanje VTE-a u osoba koje se podvrgavaju zamjeni kuka, iako bi taj koristan učinak trebalo odvagnuti u svjetlu mogućeg rizika od manjeg krvarenja. Potrebna su nova istraživanja koja će istražiti povezanost između VTE-a i produljenog davanja oralnih antikoagulansa nakon zamjene koljena i kirurške operacije prijeloma kuka, kao i ishode vezane za distalni i proksimalni DVT, ponovne operacije, infekciju rane i cijeljenje. 

Forster R, Stewart M. Anticoagulants (extended duration) for prevention of venous thromboembolism following total hip or knee replacement or hip fracture repair. Cochrane Database Syst Rev. 2016;3:CD004179.

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 121/122