MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Prirođene bolesti aortne valvule

 

Prirođene greške srca (PGŠ) pojavljuju se u oko 0,8% živorođene djece. Još uvijek se malo zna o njihovoj etiologiji. Za oko 20% PGS-a uzrok je poznat; one se prepoznaju u sklopu kliničke slike kromosomopatije ili poznatog sindroma uzrokovanog mutacijom jednog gena ili djelovanjem određenog teratogena. Za ostale PGS-ove smatra se da su uzrokovani multifaktorski. Zato je definiranje uzroka PGS-a važno u procesu liječenja ovih bolesnika. Iako se svaki PGS dijagnosticira i liječi zasebno, postoje dokazi da su četiri greške srca usko povezane s genetičkim podrijetlom. To su bikuspidalna aortna valvula (BAV), aortna valvularna stenoza (AVS), suženje aorte (CoA) i sindrom hipolastičnog lijevog srca (HLHS). BAV je najčešći prirođeni defekt. Osim toga, bikuspidalna valvula često je podložna preranoj kalcifikaciji, pa ju je stoga često potrebno zamijeniti već u mladih ljudi (30-40 godina starosti). Štoviše, učinci BAV-a nisu ograničeni samo na valvulu, već i na razvoj aorte. Zato je, vezano za bolesti valvula srca, važan nalaz skupine istraživača iz Španjolske. Pokazali su (upotrebom genetski modificiranih miševa) da je NOTCH-signalni put ključan za razvoj valvula srca. NOTCH je potreban za formiranje primitivne valvule koja je funkcionalna za vrijeme fetalnog razvoja, a kasnije za formiranje konačnog oblika valvule. Ovaj je proces poremećen promjenom gena NOTCH-signalnog puta, što rezultira stapanjem tri u dvije valvule čime nastaje bikuspidalna umjesto normalna trikuspidalna valvula. Ovaj nalaz mogao bi imati velik klinički značaj; mogao bi pomoći ranijem genetičkom postavljanju dijagnoze te klasifikaciji i liječenju bolesnika s BAV-om. 

Aortalni ventil, glavni ventil srca, je iznimno lijepa i složena struktura kojoj se divio i briljantni renesansni umjetnik i znanstvenik Leonardo da Vinci