MEDIX, God. 20 Br. 112  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Primjena ultrazvuka u stomatologijiUltrasound application in dentistry

Samir Čimić, Sonja Kraljević Šimunković

Ultrazvuk je jednostavna, neinvazivna, bezbolna i financijski relativno pristupačna dijagnostička metoda. Iako je u medicini našla široku primjenu, ultrazvuk u stomatologiji ne zauzima znatno mjesto u dijagnostici i terapiji. Ipak, sve je više novijih istraživanja koja su utvrdila mogućnost primjene ultrazvuka u različitim područjima stomatologije: otkrivanju karijesa, fraktura i infrakcija zuba, lezija mekih tkiva, parodontnih koštanih defekata, mjerenja debljine mišića i gingive, implantologiji, otkrivanju maksilo-facijalnih fraktura i u dijagnostici temporomandibularnih poremećaja. Razvojem i napretkom tehnologije, ultrazvučne metode imaju sve veću primjenu u dijagnostici i terapiji različitih stanja i bolesti orofacijalnoga sustava. 

Ključne riječi:
artikulator, kinematika donje čeljusti, stomatologija, ultrazvuk

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 112

Ultrasound is a simple, non-invasive, painless and financially favorable diagnostic method. Although it is a widespread method used in medicine, the ultrasound is not significant for the diagnosis and treatment in dentistry. However, recent studies have confirmed the ability of applying ultrasounds in different areas of dentistry. With the development and advancement in technology, ultrasound methods are being increasingly used and hold a significant place in the diagnosis and treatment of various conditions and diseases of the orofacial system. 

Key words:
dentistry; dental articulators; jaw kinematics; ultrasound