MEDIX, God. 21 Br. 118  •  Pregledni članak  •  Korektivna dermatologija HR ENG

Primjena plazme bogate trombocitima u dermatovenerologijiPlatelet-rich plasma use in dermatovenereology

Zrinjka Paštar, Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić

Plazma bogata trombocitima je područje koje se razvija i među kliničarima i znanstvenicima u području bioregeneracije u medicini uključujući dermatologiju. Glavne indikacije u dermatologiji su ožiljci od akne, alopecija i najčešće rejuvenacija. Starenje kože se klinički manifestira borama, diskoloracijom kože, gubitkom volumena i masnog tkiva kao rezultat epidermalne i dermalne atrofije, degradacije kolagena i smanjenog broja fibroblasta. Autologna plazma bogata trombocitima s faktorima rasta i proteinima potiče bioregeneraciju, premda su potrebna daljnja istraživanja u velikim i dobro dizajniranim studijama radi boljeg razumijevanja mehanizama djelovanja i standardizacije protokola. 

Ključne riječi:
dermatološke indikacije za plazmu bogatu trombocitima; ožiljci od akne; plazma bogata trombocitima; rejuvinacija; ulkusi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 118

Platelet-rich plasma (PRP) is an area that is developing among clinicians and scientists in the filed of bioregeneration in medicine including dermatology. The major indications in dermatology include acne scars, alopecia and the most commonly rejuvenation. Skin aging clinically manifests through wrinkles, discoloration of the skin, loss of volume and fatty tissue as a result of epidermal and dermal atrophy, degradation of collagen and reduced number of fibroblasts. Autologous PRP with growth factors and protein stimulate bioregeneration, however, further research is needed, in larger and well-designed studies, to better understand the mechanisms, and for development of standardized protocols. 

Key words:
acne scars; dermatologic indications; platelet-rich plasma; rejuvenation; ulcers