MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Primjena novih oralnih antikoagulansa u bolesnika s bubrežnom insuficijencijomApplication of new oral anticoagulants in patients with renal insufficiency

Darko Počanić

Primjena dabigatraneteksilata, rivaroksabana i apiksabana u bolesnika koji boluju od nevalvularne atrijske fibrilacije u svrhu sprječavanja tromboembolijskih incidenata dokazana je u bolesnika u velikim kliničkim studijama. Primjena u bolesnika s umjerenim bubrežnim zatajivanjem uvijek je predmet zabrinutosti ordinirajućih liječnika, tako da su vrlo važni podatci koji su proistekli iz podanaliza kliničkih studija. Oni su u svakom slučaju ohrabrujući: dabigatraneteksilat zadržao je superiornost u terapijskom smislu u punoj dnevnoj dozi 2 × 150 mg, a u dozi 2 × 110 mg kao i rivaroksaban u dozi 1 × 20 mg, te apiksaban 2 × 5 mg, učinak mu je usporediv s varfarinom. Posebice je važno da je sigurnost primjene svih navedenih lijekova i svih navedenih doza iznimno visoka i ne dovodi zbog bubrežnog oštećenja do povećana rizika krvarenja u bolesnika. Prema Smjernicama za liječenje atrijske fibrilacije Europskoga kardiološkog društva primjena novih oralnih antikoagulansa u bolesnika s klirensom kreatinina iznad 30 mL/min sigurna je i učinkovita. 

Ključne riječi:
atrijska fibrilacija; apiksaban; bubrežno zatajivanje; dabigatraneteksilat; krvarenje rivaroksaban; tromboembolijski incidenti; varfarin

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

The use of dabigatran etexilate, rivaroxaban and apixaban in patients with non-valvular atrial fibrillation to prevent thromboembolic incidents was proven in patients in large clinical studies. Their use, in patients with moderate renal insufficiency, is always a concern of resident doctors, so the information stemming from a sub-analysis of clinical studies is very important. However, the information is encouraging: Dabigatran etexilate maintained superiority in terms of its therapeutic effect for the full dose of 2x150 mg daily, 2x110 mg dosing was equal to rivaroxaban 1x20 mg dose, and apixaban 2x5 mg, with a comparable effect of warfarin. It is particularly important that the medicines are used safely and in extremely high doses and that they do not cause increased risk of bleeding in patients, due to kidney damage. According to the Guidelines for the treatment of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology, application of new oral anticoagulants in patients with creatinine clearance above 30 mL/min is safe and effective. 

Key words:
apixaban; atrial fibrillation; bleeding; dabigatran etexilate; renal failure; rivaroxaban, warfarin; thromboembolic accidents