Primjena kortikosteroida u liječenju sepse djece i odraslih

Sepsa se javlja kada se infekcija komplicira zatajivanjem organa. Može biti komplicirana poremećenim metabolizmom kortikosteroida. Sukladno tome, primjena kortikosteroida može biti učinkovita u liječenju tih bolesnika.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 25 Br. 139/140