Primarna prevencija statinima jednako efikasna kod muškaraca i kod žena

Multicentrična randomizirana studija JUPITER koja je provjeravala efikasnost primjene statina u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti kod žena je prva pokazala kako je njezin učinak jednak onome kod muškaraca. Svrha studije objavljene u časopisu Circulation bila je utvrditi opravdanost uporabe statina u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. U studiju je bila uključena 6801 žena starija od 60 godina te 11.001 muškarac stariji od 50 godina, pri čemu su svi ispitanici imali normalne razina lipida ali povišene razine C-reaktivnog proteina visoke osjetljivosti (hsCRP).

Kako je već prije objavljeno, korištenje rosuvastatina, lijeka čiji su se učinci provjeravali ovom studijom, skoro za dvostruko smanjuje rizik za nastanak najvažnijih kradiovaskularnih incidenata – infarkta miokarda bez smrtnog ishoda, moždanog udara bez smrtnog ishoda, nestabilne angine, revaskularizacije ili smrti od kardiovaskularne bolesti.

Tim dr. Samie More s bostonske bolnice Brigham and Women‘s okupio je podatke nove studije JUPITER s podacima još četiri randomizirane placebo-kontrolirane studije terapije statinima čime su se objedinili podaci za 20.176 žena. Ovo je istraživanje pokazalo kako su statini smanjili sveukupni morbiditet od kardiovaskularnih bolesti za 21% te ukupni mortalitet za 14%.

Zaključak voditelja studije je kako terapija statinima kod naizgled zdravih žena bez povišene razine LDL-kolesterola a s povišenom razinom hsCRP-a smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti u jednakoj mjeri kao i kod muškaraca. Urednici časopisa Circulation Claire Duvernoy (Sveučilište Michigan, Ann Arbor) i Joseph Blumenthal (Sveučilište „Johns Hopkins”, Baltimore) kažu kako je ovo još jedan dokaz koji učvršćuje opravdanost primjene preventivne terapije statinima u asimptomatskih žena srednje i starije dobi koje imaju faktore rizika za kardiovaskularne bolesti.
 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 16 Br. 86